Styremøte 11. april 2023


Her kan du lese referatet fra møtet.

Styremøte 27. mars 2023


Her kan du lese referatet fra møtet.

Styremøte 27. februar 2023


Her kan du lese referatet fra møtet.

Styremøte 16. februar 2023


Her kan du lese referatet fra møtet.

Styremøte 18. januar 2023


Tilstede: Klaus, Sølvi, Marlen, Gro, Øyann via Teams og Tove (referent)


Treninger 

Treninger i Hippodromen hver onsdag kl20:00-21:00 , åpent for alle medlemmer (egentrening).

AG har sine faste treninger mandag og onsdag

Planer fremover:

28.-29. januar: lydighetsskurs – fullt-

11.-12. februar: Noseworker-

 1. -19. februar: lydighetsstevne
  26. februar  Valpeshow 


Premier:
Sponsorpremier til lydighetsstevne- fått litt fra Non-Stop,  dagstursekker fra Sparebank og hundemat fra Eukanuba. Det er også bestilt LP-rosetter.

Til valpeshowet er det bestilt det som trengs.NKK Innlandet Årsmøte

NKK innlandet årsmøte den 29.03.23 Vertshuset på Biri.

Ut ifra medlemsantall kan det reise to representanter fra GHK 2 kan reise.

Sølvi reiser kanskje? Og kan ta med seg en til.


Utlån av Lia

Petter Fremmegård, har spurt om å få låne Lia i vinter for å brøyte opp bane for å trene sinIslandshester. Gro har  sendt han en e-post med noen kriterer for utlån av Lia,  men denne er ubesvart i skrivende stund. Når det gjelder belysning må han evt benytte sitt egen aggregat, det er kontakt og opplegg ved den ene lysstolpen.


Godgjørelse av interne instruktører

Pr i dag får interne instruktører kr 3000 for å holde kurs for GHK.
Styret trenger med tid til å utrede og belyse saken.  


Årsmøte 2023

Det blir årsmøte onsdag 15 mars kl 19:00

Sted er ikke bestemt ennå. Men det er ønskelig med et møterom hvor det er prosjektor som vi kan benytte. Vi skal forhøre oss om vi eventuelt kan få låne et møterom i Ringebu Kommune.

Det må også være mulighet for bevertning. 


Årets hunder

Innkjøp av premier ca kr 1000-1200
Sølvi tar imot det som blir senndt inn og regner ut ut i fra våre retingslinjer.

Sende ut mail alle medlemmer. Sølvi lager forslag.

Mail sendt ut til medlemmer: Oppgaver /Saker til årsmøte:

1.Årsberetning:
Sølvi  skriver fom utstillig, AG og valpeshow

Øyann skriver om bruksbruks og regnskap. 

Gro skriver om lydighetkurs og generelt 

Når man har skrevet ferdig sendes teksteb til Gro som «syr det sammen».

 1. Lover for GHK
  Tove har revidere Lover for Gudbrandsdal Hundeklubb, styret har godt igjennom det. Må behnadles i årsmøte.
 2. Vedlikehold /oppgradering i Lia
  Klubbhuset og brakka trenger reperasjon og vedlikehold. Må inn i budsjettet og settes opp som årsmøtesak. Sølvi lager to alternativer som legges frem for årsmøtet.


 1. Invitasjon
  Gro Inviterer representanter fra NKK til  GHKs
  årsmøtet.


Neste styremøte torsdag 16.02.2022
- styret sette opp et budsjett til årsmøte?
- innkomne saker


Tove ref.