Innkalling til årsmøte 2023


Onsdag 15. mars 2023 kl. 19.00 på Kaupanger i Ringebu


Årsmøte for Gudbrandsdal hundeklubb avholdes onsdag 15. mars kl. 19.00. Det blir servering av pizza. Alle medlemmer er hjertelig velkomne!


Sakspapirer for møtet finner du her.


Etter årsmøtet deler vi ut prisene for Årets hund!


Innkalling til årsmøte 2022

Onsdag 16.03.2022 klokka 19.00, HEV, Ringebu

På grunn av servering må vi ha en oversikt over hvor mange som kommer. Har du tenkt deg på møtet, ber vi deg om å sende en epost til gudbrandsdalhundeklubb@outlook.com og gi beskjed, i løpet av søndag 13.mars 2022.

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 3 representanter til å undertegne protokoll fra møtet.
 • Behandle årsberetning
 • Godkjenning av regnskap med revisors beretning
 • Valg
 • Nye statutter til "Årets hund"
 • Innkomne saker:
 • Endring av periode for medlemmer i valgkomiteen
 • Innkjøp av agilityutstyr
 • Oppbevaring av utstyr
 • Internkurs og honorar

Utdeling av priser til "Årets hunder"

Velkommen!

Vedlegg:

Årsberetning, Regnskap med revisors beretning, Forslag til nye statutter til kåringen av "Årets hund".

Bildet til høyre viser saldoregnskap med revisors og kasserers signatur. Bildet kan være noe utydelig å lese, men tallene finner man igjen i pdf-en som heter Regnskap 2021. 

Årsberetning GHK 2021

Regnskap 2021

Valgkomiteens innstilling

Nye statutter årets hund GHK

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021

TIRSDAG 16.03.2021 klokka 19 Milano Vinstra

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 3 representanter til å undertegne protokoll fra møtet.
 • Behandle årsberetning
 • Godkjenning av regnskap med revisors beretning
 • Valg

Vedlegg:
Årsberetning, Regnskap med revisors beretning, Valgkomiteens innstilling

Velkommen

Innkalling og årsberetning for 2020

R01 Årsresultat Rapport

R02 Balanse Rapport

Valgkomiteens innstilling

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE GUDBRANDSDAL HUNDEKLUBB

TIRSDAG 19.02.19
MILANO PÅ  VINSTRA

KLOKKA 19:00

SAKSLISTE:
            1)Åpning
                        Godkjenning av møtedeltakere
                        Godkjenning av møteinnkalling
                        Godkjenning av dagsorden
                        Godkjenning av referent
            2) Møtevalg
                        Valg av møteleder
                        Protokollunderskivere
            3) Referat- Årsmelding

            4) Regnskap
            5) Innkomne saker
            6) Valg av styre og utvalg

VELKOMMEN

Tilbud til hundeklubbens medlemmer.