SISTE NYTT

13. jan, 2022

Treninger i Hippodromen på Tretten våren 2022

Annenhver tirsdag i januar og februar har klubben fellestreninger for alle medlemmer i Hippodromen (ridehuset) på Stav. Treningen er fra kl. 20.00 til 21.00 på følgende datoer; 11. januar, 25. januar, 8. februar og 22. februar. Alle medlemmer er hjertelig velkomne!

13. jan, 2022

Årsmøte 16. mars 2022

Gudbrandsdal hundeklubb avholder årsmøte onsdag 16. mars 2021 kl 19.00. Sted er ikke endelig bestemt

Innkalling til årsmøtet, med saksliste, vil bli publisert på klubbens nettsider senest to uker før møtedato.

Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

30. mar, 2021

Trening i Hippodromen på Tretten avlyst

Den planlagte treningen i Hippodromen på Tretten, som skulle vært tirsdag 6. mars kl. 20.00 er avlyst, på grunn av gjeldende smittevernsregler vedr korona.

30. mar, 2021

Terminlista og annen info er oppdatert

Terminlista for 2021, med oversikt over hva klubben planlegger av kurs og stevner, er nå oppdatert. En del ting er fortsatt under planlegging, men mer info kommer så fort det er klart. Det samme er info om kurs og treninger.

Har du konkrete ønsker til kurs eller andre aktiviteter, ta gjerne kontakt!

24. mar, 2021

Referatet fra årsmøtet er klart

Referat fra årsmøte er nå ferdig og lagt ut på hjemmesidene våre, under "Info-Siste nytt" og "Møtereferat". Du finner det og ved å klikke på overskriften i denne teksten.

10. mar, 2021

Husk å melde deg på til årsmøtet!

Vi minner om at dersom du ønsker å delta på årsmøtet til Gudbrandsdal hundeklubb, må du melde deg på innen 15. mars. Dette gjør du ved å sende en epost til gudbrandsdalhundeklubb@outlook.com.

Vi må ha oversikt over hvem som kommer på møtet, for å kunne gjennomføre dette på en forsvarlig måte. Møtet avholdes på Milano på Vinstra, tirsdag 16. mars kl. 19.00.

Vi fører oversikt over hvem som sitter hvor for å kunne sikre eventuell smittesporing i etterkant. Alle må sitte på sin faste, tilviste plass, jf. regjeringen sine regler for arrangement: Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.

Vi ber om at dersom du har tegn på sjukdom eller har vært i kontakt med noen som er syke/kan være syke, så holder du deg hjemme.

2. mar, 2021

Sakspapirene til årsmøtet er klare

Nå er sakspapirene til årsmøtet tirsdag 16. mars klare. Disse finner man ved å trykke på overskriften her eller ved å velge "Invitasjoner" under fanen "info - siste nytt".

Vi minner om at årsmøtet blir avholdt på Milano på Vinstra kl. 19.00 og alle som ønsker å delta på melde seg på til epost gudbrandsdalhundeklubb@outlook.com på forhånd, på grunn av smittevern. Påmelding innen 15. mars.

Vi minner også om at prisene for Årets hund deles ut på årsmøte, så send gjerne inn oppnådde resultater i 2020 til eposten over, innen 15. mars. Statuttene for Årets hund finnes under fanen "Lover og regler mm.".

17. feb, 2021

Ny dato for årsmøte

Vi ser oss dessverre nødt til å utsette årsmøtet til Gudbrandsdal hundeklubb på grunn av smittevernrestriksjoner som følge av koronaen. Vi ønsker å kunne gjennomføre møtet med fysisk oppmøte og slik regelverket er i dag, vil ikke dette være mulig. Vi velger derfor å flytte årsmøte til tirsdag 16. Mars 2021 kl. 19.00. Sted vil være samme som tidligere meddelt, Milano på Vinstra.

Det er meldt om endringer i smittevernrestriksjonene, men det er ikke utenkelig at et fysisk møte heller ikke lar seg gjennomføre den 16. Vi jobber derfor nå med å få på plass en løsning for å kunne avholde møtet digitalt, som en back up-løsning.

På grunn av smittevernregler og et evt digitalt møte, må vi ha oversikt over hvem som ønsker å delta på årsmøtet, samt deres epostadresse. Om du ønsker å delta på møtet må du melde deg på ved å sende en epost med navn, telefonnummer og epostadresse til gudbrandsdalhundeklubb@outlook.com innen mandag 15. mars.

Vi minner om at de som har møte- og stemmerett på møtet, er de som har betalt kontingenten for 2021 og har vært medlem i minst 6 uker. Årsmøtepapirene vil være klare senest to uker før årsmøtet, jf. klubbens vedtekter.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre!

Vi minner samtidig om at “Årets hunder” vil kåres på årsmøte! Har du oppnådd resultater med hunden din innenfor utstilling, lydighet, agility, rallylydighet eller bruks i løpet av 2020, send de inn til oss på samme epost som over, innen 15. mars!

Statuttene for kåring av Årets hunder finner du nederst på sida her: http://www.gudbrandsdalhundeklubb.com/129702298

11. jan, 2021

Årsmøte

Gudbrandsdal hundeklubb avholder årsmøte tirsdag 2. mars 2021 kl 19.00 på Milano, Vinstra.

Innkalling til årsmøtet, med saksliste, vil bli publisert på klubbens nettsider senest to uker før møtedato.

Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

2. nov, 2020

Aktiviteter vinteren 2020/21

Treninger i vinter
Annenhver tirsdag fra 17. november er Hippodromen på Stav (ridehallen) booket av Gudbrandsdal hundeklubb fra kl. 20.00 til 22.00, for fellestrening for klubbens medlemmer.

Fra 20.00 til 21.00 er treningen åpen for alle, og det vil være en instruktør/veileder tilstede som kan hjelpe til med trening og/eller ha litt felles opplegg. Alle interesserte er hjertelig velkomne!

Fra 21.00 til 22.00 er treningen åpen for de som trener mot konkurranse, uansett gren. Dette vil være egentrening, uten instruktør tilstede. Er du usikker på om denne treningen passer for deg, ta kontakt, så finner vi ut av det.

Hall-leie betales av Gudbrandsdal hundeklubb, så alle treninger er gratis.

Planlagte kurs
Både valpekurs og hverdagslydighetskurs til våren er under planlegging. Mer info kommer etterhvert. Ta evt kontakt dersom du har spørsmål eller har ønsker om spesifikke kurs.

12. mar, 2020

Alt av treninger og arrangement avlyses

NKK melder om følgende den 12. mars 2020:

Helsedirektoratet påla 12. mars klokken 14.00 at alle kultur og idretts-arrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle Norsk Kennel Klubs aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, nå innstilles inntil videre.

De ber samtidig om at alle klubber og forbund følger lojalt opp om dagens nye regler og retningslinjer. Gudbrandsdal hundeklubb avlyser derfor alt som er av treninger i tiden framover. Det er ikke planlagt kurs i umiddelbar framtid, så ingen kurs behøver å avlyses per i dag.

Vi kommer med mer informasjon, dersom situasjonen endrer seg. Følg gjerne med på facebook-siden vår. Er det noen spørsmål til dette, ta kontakt med styret.

7. feb, 2020

Valpekurs/hverdagslydighetskurs 2020

Nytt valpe-/ og hverdagslydighetskurs blir satt opp nå i løpet av mai/juni

Valpegruppe: Hunder fra 3-6 mnd.
Hovedteamet er kontakttrening og relasjon hund/fører, samt enkle øvelser som vi trenger i det daglige.

Hverdagslydighet-gruppe: Hunder fra 7 mnd og oppover.
Vi deler gruppen etter alder på hundene om den blir stor. Grunnpilaren er relasjon hund/eier, nye øvelser, litt videreutvikling samt aktivisering.

Valpekurs 1: Oppstart 6.feb med påfølgende helg 8. og 9. februar.
Valpekurs 2: Oppstart 5 mai med påfølgende helg 9 og 10 mai.
Oppfølgingskurs/hverdagslydighet: 9 og 10 mai.
Mer info kommer under linken Kurs

7. feb, 2020

Andre hundekurs 2020

Det er nå satt opp nye valpekurs samt et oppfølgingskurs for de som allerede har deltatt på valpekurs(se info ovenfor) samt sporkurs 1 og 3 mai 2020. Se under linken. Er du interessert i å være med så send oss gjerne en mail så vi har en oversikt over interessen for ulike kurs fremover. Kurs som avholdes på vinterstid blir innendørs om ikke annet er avtalt.
Valpekursene blir delt opp i ulike grupper etter nivå og alder med ulike møtetider.
Valper 3-6 mnd
Hverdagslydighet 7 mnd og oppover.
Appellmerke kurs.
Aktiviseringskurs
Sporkurs/feltsøk

De fleste kursene arrangeres i samarbeid med Øya Dyreklinikk og Gudbrandsdal Hundeklubb

For mer informasjon og påmelding ta kontakt pr.mail:
b-letru@online.no, 99231588 (Beate),

7. feb, 2020

RABATT FOR MEDLEMMER AV GHK HOS ØYA DYREKLINIKK

Øya Dyreklinikk vil gi 20% rabatt på første konsultasjon ved klinikken. Det vil også bli avholdt ulike DEMO/medlems kvelder ved klinikken med ulike temaer som fysioterapi, styrketrening og førstehjelp . Mer info kommer etterhvert.
Klinikken forhandler hunde- og kattefôr fra Specifc og Royal Canin, både behandlings fôr anbefalt/foreskrevet av veterinær samt høykvalitetsfôr for alle livsstadier og aktiviteter.

7. feb, 2020

MÅNEDENS BILDE

Hei alle medlemmer!
Styret ønsker at medlemmene skal sende inn fine bilder av sine 4 beinte venner så vi kan legge de ut under månedens bilder. Håper alle kan bidra litt:) Nå står november for tur. Alle bildene blir etter hvert lagt i fotoalbumet på hjemme siden.

SMITTEVERNSREGLER I FORBINDELSE MED CORONAVIRUSET

FOR Å FORHINDRE SMITTE GJELDER FØLGENDE FOR ALLE FORMER FOR TRENINGER OG KURS

Gudbrandsdal åpner nå for organiserte treninger der det er mulig uten nærkontakt og det ikke er flere enn 5 stykker i hver gruppe..  Vi forholder oss til NKK`s anbefalninger for aktivitet datert 03.03.2020 og Helsedirektoratets veileder for idrettsaktivitet. Disse tiltakene er minimumsbegrensinger for å hindre smitte.

  • Det er begrenset til fem deltakere pr gruppe- blir det behov for det utvider vi med ei gruppe til.
  • Alle må tenke på å unngå berøringssmitte, sørg for å ha tilgang på antibakt/ hånddesinfeksjon.
  • Den som legger ut sporet klipper nye pinner. Den som går sporet bør bruke sporhansker. Kast pinner etter bruk.
  • Alle tar med egne feltgjenstander og legger de ut selv.
  • Ved lydighetstrening benytter alle sin egen apport etc.
  • Ikke ta på eller kose med andres hunder

Høring - nye agilityregler

Kompetansegruppen for agility har utarbeidet forslag til nye agilityregler, som NKK nå har sendt på høring til alle sine klubber. Dersom noen av medlemmene våre har noen synspunkt til høringsutkastet, er det fint om dere fyller ut svarskjemaet dere finner under, og sender til Sidsel Færden i styret, på e-post sidsel.faerden@gmail.com. Alle svarene vil så flettes sammen og sendes til NKK.

Svarskjema til Høring av agilityregler fra 2021

Regelforslag 2021 KG Agility v2

Høring vedrørende reviderte regler for agilitystevner

ÅRSMØTE 3.MARS 2020

INNKALLING ÅRSMØTE GUDBRANDSDAL HUNDEKLUBB

TIRSDAG 03.03.2020 klokka 19 Milano Vinstra

- Saksliste :

                Godkjenning av innkalling og saksliste
                Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 3 representanter til å undertegne protokoll       fra møtet.

 Behandle årsberetning

Godkjenning av regnskap med revisors beretning
Ny lovmal

Midler til AG-utstyr

Valg

Vedlegg:

 Årsberetning, Regnskap med revisors beretning,

 Forslag revidert lovverk etter NKKs mal
Sak til årsmøte

 

Velkommen til årsmøte

 

 

ÅRSMELDING GUDBRANDSDAL HUNDEKLUBB 2019

STYRE & KOMITEER

Medlemmer 92  pr.31.12.19

Styret har i 2019 bestått av:

                Leder: Anne Britt Aanstad
                Nestleder: Beate Letrud
                Kasserer: Øyann Branstad
                Sekretær: Tove Lund
                Styremedlem: Kitty Marie Killi Jevne
                Styremedlem: Silje Rindhølen
                Styremedlem: Eline Steine

Arrangementkomiteen:
 
Styret har i sin helhet fungert som aktivitets/arrangementkomitè. I tillegg til dette har styret også påtatt seg alle nødvendige arbeidsoppgaver både administrativt og som medhjelpere i forbindelser med runderingsstevne, diverse kurs og familiedager.

Valgkomitè:

                Kjetil Bergheim
                Henning Teigum.

Revisor:
                Benedicte Lura Hellisen

 

Styrets arbeid:


Styret har avholdt 4 styremøte. I tillegg har styret hatt jevnlig kontakt via telefon. En medlemssak har vært meget tidkrevende.
Det offisielle dobble Runderingsstevne  15 og 16 juni, for alle klasser gikk som planlagt.

AKTIVITETER
Bruksgruppa
Bruks/lydighet/ spesialøvelser på tirsdager. Gruppen har avtalt seg i mellom om de møtes i skogen eller i Lia. Lydighetstreningene har foregått i Lia. Spesialøvelser som spor, feltsøk og rundering  har foregått i skogen. Det har vært bra oppmøte og aktivitet i bruksgruppa. Flere har stilt for GHK på stevner i 2019.

Agilitygruppa
I Lia mandag og onsdag i sommerhalvåret.

Familiedag
Ble arrangert i februar. Flere fikk forsøke vinteraktiviteter med hund.

Sommerleir
Sommerleir for barn i samarbeid med Øya Dyreklinikk 5-9 august, ble avlyst på grunn av for få påmeldte.

Valpekurs

Klubben har i samarbeid med Øya Dyreklinikk avholdt 3 valpekurs

Dugnad i Lia
Det ble satt av to datoer for dugnad i Lia.  Kun styret og brukshund gruppa som møtte opp. To unggutter har hatt jobben med å slå gresset. Går litt fortere nå som vi har to gressklippere. Klubben investerte i en ny plenklipper i 2019.

Lek og moro med hund
Var planlagt i september, men ble avlyst på grunn av for liten interesse.

 

FORSLAG TIL NYTT LOVVERK FOR GHK SOM LEGGES FREM FOR ÅRSMØTE.

Lover for Gudbrandsdal hundeklubb stiftet 1989

 

Vedtatt av årsmøtet den xx.xx.xxxx (med senere endringer, senest av….)

 

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den xx.xx.xxxx

 

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Gudbrandsdal hundeklubb, og forkortes til GHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Gudbrandsdalen.

Klubben har verneting i Gudbrandsdalen.

 

§1-2 Formål

GHK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport. GHK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder.

 

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

- Årsmøtet

- Ekstraordinært årsmøte

- Styret

- Valgkomite

 

 

§ 1-4 Tilknytning og organisering

GHK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover. GHK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

 

Kap. 2 Krav til medlemskap

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte GHK og NKKs virksomhet samt å følge GHK og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

GHK har to typer medlemskap, ordinært medlemskap og familiemedlemskap.

 

§ 2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller e-post) til klubben

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

 

§2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

 

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

 

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet6 og avholdes hvert år innen 1. april.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes.

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

 

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes, og har vært medlem i minst 6 uker, har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 13 år er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

 

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

 

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

- Saksliste

- Årsberetning

- Regnskap med revisors beretning

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

 

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, [forhåndsstemmer/fullmakter hvis klubben har dette], innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c) Behandle årsberetning

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning

e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.

f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

 

g) Velge:

- Leder for 1 år

- Nestleder for 2 år

- Sekretær for 2 år

- Kasserer for 2 år

- 2 styremedlemmer for 2 år

- 1 varamedlemmer for 2 år

- Revisor for 2 år, 1 vararevisor for 1 år.

- Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år.

 

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

 

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.

 

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 20 % av medlemmene forlanger det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

 

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

 

Kap. 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

 

§4-3 Styrets oppgaver er å

- lede klubben mellom årsmøtene

- avholde årsmøte

- drive klubben i samsvar med klubbens formål

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

- oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer.

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen

- Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

 

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 

 

§6-2 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

 

§6-3 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall

• Flest stemmer

 

Alminnelig flertall

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer

• Blanke stemmer teller ikke

 

Absolutt flertall

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer

• Blanke stemmer teller

 

Kvalifisert flertall

• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall

• Blanke stemmer teller

• Bruk er vedtektsfestet

 Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler

 

Sak til årsmøte

Fornyelse av hinder

Som dere sikkert vet så begynner agility utstyret i klubben å bli veldig slitent.

Noen av hindrene er greie noen år til, mens andre er modne for utskiftning. Såpass modne at de er farlige å bruke, tenker spesielt på tunneler med hul og sekker med steiner og veldig glatte felt hinder.

Det har også de siste årene skjedd en enorm utvikling på tryggere hinder.

Vi ønsker derfor at klubben søker sprarebankstiftelsen om midler til innkjøp av nytt utstyr, så hundene våre kan trene trygt. Så klubben kan ha kurs uten å være redd for skader og at vi til og med kan arrangere uoffisielle stevner på den flotte gressmatta vi har.

Frist for dette er før årsmøtet så vi håper dere søker, eller gir noen andre myndighet til å gjøre det. Frist 15/2-2020

www.sparebank1.no/nb/gudbrandsdal/om-oss/samfunnansvar/gavemidler/sok-gavemidler-skjema.html

 

Om styret er uenig i å sende inn en søknad eller i tilfelle vi ikke får en tildeling i denne omgangen så ønsker vi i agilitygruppa å fremme sak til årsmøte om bevilgning av midler til kjøp av nye hinder.

Flere av hindrene kan brukes både i agility og rally.

 

 

Tunnel *2 5 meter  3400 ,-  6800,-

Tunnel *1 6 meter 3600,-

Tunnel *2 3 meter 2550 ,-

Sandsekker * 15 420,- Sum 6300

Vippe *1 Pris 7300,-

Nytt dekke bru og møne 9000,- ( arbeid gjøres på dugnad av agility gjengen )

Hjul 8000,-

43550,-

Prisene er innhentet fra agilityshop, agilityutstyr og fixotop.

 

 

Vi er igjen økende i antall aktive med flere hunder. 6 Førere og +-10 hunder. Og vi vet om flere som ønsker bli med men er usikre pga standarden på hindrene.

 Mvh Agilitygjengen

 Oversikt valg:

VERV

HVEM

Velges for

Leder

 

Velges for 1 år

Nestleder

Beate Letrud

Ikke på valg. Sitter 1 år til

Kasserer

Øyann Branstad

Ikke på valg. Sitter 1 år til

Sekretær

Tove Lund

Ikke på valg. Sitter 1 år til

 

 

Velges for 2 år

 

 

Velges  for 2 år

Styremedlem

Eline Steine

Ikke på valg. Sitter 1 år til

 

 

 

Valgkomite

 

Velges for 2 år

 

Henning Teigum

Ikke på valg. Sitter 1 år til

 

 

På valg for 2 år om man får 3 stk i valgkomiteen-

Revisor

 

Velges for 1 år

 
 

 

Månedens bilde

Her kan alle som har lyst sende inn et bilde så legger vi det ut på fremsiden, vi lar det ligge 2 bilder der om gangen. Når det må tas ut så legger vi det i fotoalbumet, med teksten.

Påsken 2018: Hundeglede<3

"Cruela De Will"