Oktober: Kurants Sam, tegnet av vårt medlem Tor Olav Bjørbakken Steinsvoll