Styremøte 17.04.20

 Tilstede: Beate, Øyann, Gro, Sidsel,  Eline og Tove

Gudbrandsdal åpner nå for organiserte treninger der det er mulig uten nærkontakt og det ikke er flere enn 5 stykker i hver gruppe..  Vi forholder oss til NKK`s anbefalninger for aktivitet datert 03.03.2020 og Helsedirektoratets veileder for idrettsaktivitet. Disse tiltakene er minimumsbegrensinger for å hindre smitte.

FOR Å FORHINDRE SMITTE GJELDER FØLGENDE FOR ALLE FORMER FOR TRENINGER OG KURS

Det er begrenset til fem deltakere pr gruppe- blir det behov for det utvider vi med ei gruppe til.
Alle må tenke på å unngå berøringssmitte, sørg for å ha tilgang på antibakt/ hånddesinfeksjon.
Den som legger ut sporet klipper nye pinner. Den som går sporet bør bruke sporhansker. Kast pinner etter bruk.
Alle tar med egne feltgjenstander og legger de ut selv.
Ved lydighetstrening benytter alle sin egen apport etc.
Ikke ta på eller kose med andres hunder

 

BRUKSTRENINGER / LYDIGHETSTRENINGER

Konkurranserettet brukstreninger i skogen, starter opp igjen nå . ( fra tirsdag21 april)
Det er ikke bart i Lia ennå, så vi venter med lydighetstreningene der.
Det vil bli opprettet en egen lukket grupper på Facebook, for de som aktivt trener bruks/ lydighet- a der medlemmer  kan kommunisere med hverandre og avtale treninger, tid og sted.

ANDRE TRENINGER
Bruks og agility har sine faste treninger som tidligere i Lia, i  sommer halvåret. Medlemmer er velkomne til å bruke plassen i Lia for å møtes/ miljøtrene sine hunder på egen hånd.

FACEBOOK
Vi kommer til å gjøre noen endringer på Facebook. Klubben har pr i dag en offentlig gruppe. Denne kommer vi til å legge ned etter hvert. Det vil bli opprettet en offentlig side i stedet for gruppe. Gro, Øyann og Eline tar ansvar for dette.

Forskjell på side og gruppe:

Sider er steder på Facebook der artister, offentlige personer, bedrifter, merker, organisasjoner og ideelle organisasjoner kan komme i kontakt med tilhengerne eller kundene sine. Når noen liker eller følger en side på Facebook, kan de begynne å se oppdateringer fra denne siden i nyhetsoppdateringen sin.

Grupper er steder for å kommunisere om delte interesser med bestemte personer. Du kan opprette en gruppe for hva som helst – et familietreff, idrettslaget på jobben eller bokklubben din – og tilpasse personverninnstillingene for gruppen tilpasse avhengig av hvem du vil skal kunne se gruppen og melde seg inn i den. Når du blir med i en gruppe på Facebook, begynner du å se innhold fra den gruppen i nyhetsoppdateringen din.

Lukket grupper
Det vil bli opprettet lukket grupper for de aktive medlemmene i de ulike gruppene i GHK som trener aktivt. Hensikten er å gi medlemmene av de ulike gruppene oversikt over treninger, og mulighet til å eventuelt endre eller avtale tid og sted for treninger, invitere med seg andre medlemmer dersom man har lyst til å trene en dag, planlegge lag for å stille i ulike konkurranser  etc.
Trener du aktivt lydighet, agility eller bruks, er medlem av GHK og vil være med å trene? Ta kontakt med styret.

PLANLAGTE KURS
Sporkurs, se egen informasjon som er lagt ut.
Valpe og hverdagslydighet, se egen informasjon som er lagt ut.
Agilitykurs, annonse kommer med mer informasjon. Dato ikke fastsatt ennå.


DUGNAD I LIA
Det var satt opp dugnad søndag 10. mai, utsettes til rundt 1 juni.
Det vil bli satt opp ei liste over oppgaver som skal gjøres, som henges opp i klubbens brakke.

Gressklipping i Lia
Det har kommet inn et forslag til styret om at medlemmene igjen kan står for gressklippingen som et tiltak for spare litt penger i en utfordrene tid som følge av Coronaviruset.
Styret ønsker å videreføre fjorårets avtale med to unggutter som gjerne vil ha denne jobben. Medlemmer kan heller trå til en gang innimellom om det skulle trenges i fht gressklipping.

Men vi trenger noen som er snekkerkyndige til å endre på containeren hvor vi skal oppbevare begge gressklipperne .  Om du er nevenyttig og vil/kan hjelpe oss så ta kontakt med styret.

Styret møtes i Lia når det blir bart og se over hva vi har av utstyr og hva som skal fjernes/tas vare på.

Søppeldunker

Det er behov for flere søppeldunker i Lia. Sidsel hører med GLØR om det er mulig å få to søppeldunker.

Ref: Tove

Lover for Gudbrandsdal hundeklubb stiftet 1989

ÅRSMELDING GUDBRANDSDAL HUNDEKLUBB 2019

ÅRSMØTE MILANO 03.03.2020

 

INNKALLING ÅRSMØTE GUDBRANDSDAL HUNDEKLUBB
TIRSDAG 03.03.2020 klokka 19 Milano Vinstra

- Saksliste :
Godkjenning av innkalling og saksliste
Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 3 representanter til å undertegne protokoll  
fra møtet.
Behandle årsberetning
Godkjenning av regnskap med revisors beretning
Ny lovmal
Midler til AG-utstyr
Valg

Styret hadde et kort styremøte i forkant av årsmøtet.

17 personer møtte til årsmøte, inkludert styret, og alle var stemmeberettiget.

 Godkjenning av innkalling og saksliste:

Anne Britt ønsket velkommen. Mange nye frammøtte og man startet derfor med en presentasjonsrunde  for å bli litt kjent med hverandre.


Innkalling og saksliste godkjennes av årsmøtet.

Oppnevnelse av møteleder, referent, tellekorps og 3 representanter til å undertegne protokoll fra møtet

Møteleder: Anne Britt Aanstad
Referent. Tove Lund
Tellekorps, Sidsel Færden og Tove Byrløkken
Underskriving av protokoll, protokollen sendes rundt og alle skriver under etter møtet.

Behandle  årsberetning
Årsberetningen for GHK 2019 godkjennes med følgende tillegg under aktiviteter:

Agilitykurs har ikke kommet med i årsberetningen. kurset ble arrangert i Lia, pinsen 2019. Det var to kursdeltakere. Inntektene fra kurset gikk til innkjøp av to sandsekker som ligger i Lia.

Se vedlagte dokument: ÅRSMELDING GUDBRANDSDAL HUNDEKLUBB 2019

Godkjenning av regnskap med revisors beretning
Regnskap godkjent.

 

Revisor godkjenning av regnskapet.

Godkjent 06.02 2020 av revisor Benedikte.

 

Ny lovmal

Den reviderte utgaven etter NKK`s Lovmal godkjennes av årsmøtet. Sendes NKK for endelig godkjenning. Den reviderte loven for GHK, trer i kraft når NKK har godkjent den .

 

Revidert lovverk Gudbrandsdal Hundeklubb: 
Se vedlagte dokument

 

Midler til AG-utstyr
Det er i følge AG, nødvendig med  en del nytt utstyr for å kunne forsette med Agility som  et aktivitetstilbud til klubbens medlemmer.

 

 Kostnadoversikt:

 

Utstyr:

Pris

Kommentar

Tuneller ulike lengder

12950

 

Sandsekker

6300

 

Vippe

7300

 

Nytt dekke bru og møne

9000

Legges av AG

Hjul

8000

 

 

 

 

SUM TOTALT:

43550

 

           Prisene er innhentet fra agilityshop, agilityutstyr og fixotop.

 Vedtak:

AG Innhenter nye priser, på tuneller og tunellholdere.

AG prøver å pusse opp det utstyret som kan pusses opp. Styret må få vite kostnad og godkjennes før det gjøres innkjøp. Faktura/kvittering for innkjøp av materialer, leveres til kasserer. 

 

 

 

 

VALG:

Følgende stilte ikke til gjenvalg:
Leder : Anne Britt Aanstad, Styremedlemmene: Kitty Marie Killi Jevne og Silje Rindhølen. GHK takker for deres innsats i klubben.

 

Det nye styret

Leder: Beate Letrud, ny, valgt for 1 år

Nestleder: Gro Vestues, ny, valgt for 2 år

Kasserer: Øyann Branstad, ikke på valg

Sekretær:Tove Lund, ikke på valg

Styremedlemmer:

 Eline Steine, ikke på valg

  Helene Einlien, ny valgt for 2 år

Sidsel Ferden, vara, ny, valgt for 2 år


Revisor:
 Benedikte Lura Helliesen, gjenvalgt for 1år

 

Valgkomiteen:

Henning Teigum
Kjetil Bergheim

 

Årets hunder

Styret må regne ut på det på nytt fordi innsendte forslag ikke hadde kommet frem på grunn av feil i linken på hjemmesiden.

Følgende kåres:

Årets agilitihund

Årets lydighetshund

Årest  rallyhund

Årest brukshund

Årets nykommer

 

 

Referent Tove

Styremøte 10.03.2020

Tilstede: Gro, Øyann, Beate, Sidsel og Tove

Eline tilgjengelig via telefon.

Det nye styrets sammenstening:
Helene Einlien har trukket seg som styremedlem.
Sidsel ble innvalgt som vara på årsmøtet og går derfor opp som styremedlem.

Leder: Beate Letrud
Nestleder :Gro Vestues
Kasserer: Øyann Branstad
Sektretær: Tove Lund
Styremedlem: Eline Steiene
Styremedlem: Sidsel Færden

Frister for å søke om stevner
Lydighet/ Agitily

Fristen for å søke om utstilling, lydighet eller agilitystevner for 2021 har gått ut.
Men vi bør prøve å søke om LP/Agility før fristen utgår i februar 2021. Stevnet blir da i 2022

Bruks/ Rally

Fristen for Bruks og rally utgår 31.10 2020 for stevner som skal avholdes i 2021
Vi legger inn en søknad om et dobbelt rallystevne i 2021
Avventer med å søke om bruks da dette er mer krevende i fht å ha nok medhjelpere.

Premier:
 Har fortsatt masse premier stående i Lia.

Aktiviteter
Det har vært valpekurs i samarbeid med Øya Dyreklinikk i februar 2020

Hverdagslydighet som tidligere planlagt 9 og 10 mai
Valpekurs 9 og 10 mai
Spokursr 1 mai

Under planlegging:
Innføring i rally under planlegging.
Blåbærstevne i Lia, med egen klasse for barn og hund.

Dugnad i Lia
Vi minner om oppsatt dato for Dugnad i Lia søndag 10 mai, oppmøte klokka 11
Ta med grillmat så varmer vi opp grillen.
 
 Klubbens hjemmeside
Trenger en opprydding og linken i e-posten må rettes opp, Gry ser på dette.

Nytt utstyr:

Styret har sett på overslaget fra AG og har kommet frem til følgende:

Styret godkjenner innkjøp av:

1 lang tunell, 6 meter til kr 4500, inkludert frakt
3 sekker 420 pr sekk i, inkludert frakt.
Innkjøp av nødvendig maling og trevirke til oppussing avklubbens hopphindre

Sidsel tar ansvar for innkjøp av dette.

Søke om gavemidler
Sparebank 1, Gavemidler hvor lag og foreninger i Gudbrandsdalen kan søke
Det ble søkt om gavemidler i februar, men vi har ikke hørt noe foreløpig.
 Det er ny mulighet for å søke for året 2021, det står ikke noe om søknadsfrist ennå.

Årets hunder:

Brukshund: Noah og Tove
Nykommer: Noah og Tove
Agilityhund: Kicki og Sidsel
Rally/ Lydighet: Kicki og Sidsel

Gratulerer, premiene hentes i Lia når klubbhytta igjen er tilgjenglig J

 

 

 

 

 

STYREMØTE 04.02.2020

Tilstede: Øyann, Silje Eline, Anne Britt, Beate og Tove

SAK 1: Ny lovmal fra NKK
Revidert nytt forslag til lovverk etter NKK`s mal fra november 2017. Forslaget legges frem  ved årsmøtet. Det reviderte lovforslaget trer ikke i kraft før NKK har godkjent forslaget etter at det er behandlet av årsmøtet.

SAK 2: Gavemidler
Styret har søkt om gavemidler fra Sparebank 1
Informasjon her: https://www.sparebank1.no/nb/gudbrandsdal/om-oss/samfunnansvar/gavemidler.html

SAK 3: Forberedelser til årsmøte
Innkalling til årsmøte med vedlegg vil bli lagt ut 3 uker før årsmøtet. Siste frist for å sende inn saker til årsmøtet er i dag 04.02.20.  Innkomne saker etter denne dato vil ikke bli behandlet.

Ref: Tove

Styremøte Øya Dyreklinikk 13.01.2020


Tilstede: Eline, Silje, Kitty, Anne Britt, Beate og Tove

Dato for årsmøte 2020
Tirsdag3. mars kl 19:00
Vi møtes på Milano Vinstra.

Pizza spanderes av GHK, drikke kjøper hver enkelt selv. Innkalling med dagsorden vil bli lagt ut 3 uker før møtet. (seinest 11.02.2020) på klubbens hjemmeside og FB-side.

Om noen ønsker å ta opp saker til årsmøte sendes disse til styrets mailadresse: gudbrandsdalhundeklubb@outlook.com

Forslag til saker må være styret i hende senest 4 uker før møtedato. Saker som kommer inn etter 04.02.20 vil ikke bli behandlet av årsmøtet.

Revidering  av lovverk

Anne Britt har vært i kontakt med NKK i forbindelse med revidering av vårt lovverk, ikke fått svar. Anne Britt forsøker å ta kontakt på nytt med NKK.
Vi utarbeider et forslag etter NKK`s Lovmal og behandler forslaget ved årsmøte. Det reviderte forslaget må godkjennes av NKK før det kan tre i kraft.

Aktivitet første halvår:


Valpekurs: 8 og 9 februar
Valpekurs og Unghundkurs  i Lia 9-10 mai

Unghundkurset er et oppfølgingskurs for de som har vært på valpekurs tidligere instruktør Beate Letrud.

Introduksjonskurs i bruksspor: 1mai, dersom stor nok interesse settes det opp et oppfølgingskurs 3 mai.

Felles for alle kurs:
Påmelding til Beate Letrud, via sms tlf: 99231588 med info om hvilket kurs det gjelder og dato, navn og kontaktinfo. Opplysninger om hunden: alder, rase , og hva som er målet med gå kurset og eventuelle problemer.Påmelding er økonomisk bindene.

Pris:1300 for medlemmer og 1500 for ikke medlemmer

Klubbens kontonummer: 2095 51 07781


Dugnad i Lia søndag 10 mai, oppmøte klokka 11
Aktive medlemmer som benytter Lia til trening oppfordres til å møte.

Ref: Tove

Styremøte 21 august, Øya Dyreklinikk

Tilstede:
Beate, Øyann, Kitty, Eline, Silje, Anne Britt og Tove


Styret har besluttet at alle innlegg på klubbens gruppe på Facebook, skal godkjennes av styret/administrator før de legges ut på siden. Vi ønsker en FB-side hvor vi alle har en hyggelig og respektfull måte å uttrykke oss på. Er det noe man vil ta opp med styret så skal det sendes via e-post til styret: gudbrandsdalhundeklubb@outlook.com

Treningsplassen i Lia
Alle medlemmer er velkomne til å benytte plassen. Også de dagene det er satt opp treninger i de ulike gruppene. Det er plass til alle om vi viser hensyn til hverandre og hundene. God trening for hundene også at det er flere som møter opp.
De som benytter plassen uten å være medlem oppfordres til å tegne medlemskap. Dersom det er flere fra samme familie er det mulighet for å tegne et familiemedlemskap.  Innmelding til klubben skjer via NKK, ” Bli medlem” .

Det er for øvrig halv grunnkontigent fra 1.september. Det er ikke mulig å melde seg inn mellom 31.desember k l21:00- 3 januar kl 18:00 på grunn av systemoppdateringer  Innmelding  her: https://www.dogweb.no/nkk/public/openPage/frame/innmelding/person_opplysninger.html

Aktivitetsplan GHK

Hund og Friluft
Man vil  forsøke å få til en ny aktivitetsgruppe i klubben som skal handle om hund og friluft. Man tenker at dette skal være et lavterskeltilbud hvor medlemmer møtes og går på tur, med mulighet for å få prøve ut ulike former for fysisk aktivitet med familiens hund.  Sykle med hund, teste kickbike, løpe med hund, snørekjøre, trekke slede/pulk etc.

Det vil bli en introduksjonskveld før eventuell oppstart i samarbeid med Øya Dyreklinikk. Kitty sender en forespørsel til Non-Stop for å høre når det eventuelt kan passe for de å komme  til Øya.

Introduksjonskvelden vil bli publisert på sidene til Øya Dyreklinikk og GHK på Facebook.

Kurs:

For barn og hund
Teamet skal være lek og moro med barn og hund, med Kari Mette Bergendal.
Om interessen blir stor nok vil man forsøke å videreføre tilbudet tilbarn og unge med egne treningskvelder. Aktuell dag og tid vil bli lagt ut på sidene til Øya Dyreklinikk og GHK

Hverdagslydighet
Med godkjent NKK instruktør Beate Letrud
Få mer glede av din hund i hverdagen og lær enkle øvelser som er nyttige i det daglige livet.  Kurset er en videreutvikling av øvelser fra valpekurs samt noe ekstra lærdom.

Helgekurs i løpet av november + evt 1 kveld


 Apporteringskurs
med godkjent NKK instruktør Beate Letrud
Å lære hunden apportering er både nyttig og veldig moro. Her vil man gå igjennom de momentene som er nødvendige for å lære hunden å apportere. Egner seg både til jakt/ bruks hunder, men også familiehunden.

Vil bli et helgekurs + 1 kveld i løpet av november.

Styret kommer til å søke natur og miljø om støtte til kursene.

 

Referent: ToveStyremøte Milano 29.05.2019

Tilstede: Eline, Silje, Anne Britt, Beate, Øyann og Tove

Runderingsstevne 15 og 16 juni

PM:
PM med nødvendige opplysninger og tidsskjema  sendes  deltakerne via e-post.
Øyann skriver PM og sender det ut.
Det er 8 stk som starter lørdag og 9 som starter  søndag;  4 hunder i A begge dager, og 4 i klasse C lørdag og 5 på søndag. 

Dommer: kommer fredag. Ønsker overnatting. Kubben ordner med overnatting.
Premier er i orden for begge dager. Står i Lia.

Handleliste er skrevet,  Øyann handler inn.
Kioskvarer: Det blir salg av vafler, kaffe, te og brus. Kun kontant betaling.
Vaffelrøre: Anne Britt
Dommergave, ordner Anne Britt.

ARBEIDSOPPGAVER  RUNDERINGSSTEVNE

 Rundering
 3 figuranter: Lørdag: Tove Kitty  og  Anne Britt Søndag: Tove (mangler 2 figuranter søndag)
 ansvarlig, Kjetil på lørdag. Anne Britt Søndag.

Felt
Feltansvarlig, Silje begge dager

Lydighet:

Skriver:  Silje
Skytter:  Tove, begge dager
Kommandant, Anne Britt
Sekretariat/ Kiosk : Øyann begge dager


Plenklipping:

Klubben har besluttet å kjøpt en ny  gressklipper, pris ca 25 000 kr. Da har klubben to stykker. Containeren må bygges om for å få plass til den nye klipperen.
Styret har besluttet å sette ut plenklippingen til noen som er interessert i å gjøre jobben. Et par unggutter har meldt sin interesse.


Søppeldunk

Silje har donert en søppeldunk til klubben. Denne settes opp ved bua der utstyret oppbevares. Det settes pris på at posene med hundemøkk kastes i dunken og ikke på bakken.

Ulån av utstyr:

Australske Gjeterhunder Norge har lånt agilityutstyr av klubben til sin rasespesial som de arrangerte ved Frya Leir. De har takket for lån og transport av utstyr utført av Anne Britt.  Vi takker for koselig  korrespondanse.

 

Referent : Tove

Styremøte 08.05.19 Øya Dyreklinikk

Tilstede: Silje, Øyann, Silje, Anne Britt, Beate, Kitty og Tove

Stevne 15 og 16  Rundering alle klasser.
 Dommer : WidarBratlie
 Påmeldingsfrist ikke utgårr ennå.

Det jobbes med et  foreløpig tidsskjema og oversikt over arbeidsoppgaver og fordeling av disse. Det er behov for flere medhjelpere. Om noen medlemmer ar anledning og lyst til å være med så ta kontakt med oss.

Skudd under  trening og stevner i Lia
Vi er avhengige av å kunne avfyre skudd ved stevner og under trening.
Anne Britt tar kontakt med  kommunen, teknisk etat.
Det tas kontakt med Lensmannen i Nord- Fron, etter møte med  kommunen.

Sommerleir  for barn i samarbeid med Øya Dyreklinikk 5-9 august
M
ed forbehold om nok påmeldinger
Påmedlingsfrist  innen 20 juni

Gressklipper
Øyann, undersøker angående innkjøp av ny klipper og kantklipper.

Dugnad i Lia
Tirsdag 14.05.19 fra klokka 18 og Onsdag 15.05.19 fra klokka 18

Valpekurs
Det vil bli tilbud om valpekurs  og sporkurs ( Bruksspor), nå på vår/sommer.  Instruktør Beate Letrud.

Referent : Tove

Styremøte/Telefonmøte 17.03.19

Tilstede: Kitty, Beate, Eline, Silje, Øyann, Anne Britt og Tove

1) Mail til styret fra medlem

2) Oppdatering av styremedlemmer og komiteer på hjemmesiden.

 

Referent: Tove

PROTOKOL/ REFERAT FRA ÅRSMØTE 19.02.19

Tilstede: Eline, Beate, Anne Britt, Øyann, Silje, Kitty og Tove

1 ÅPNING
Godkjenning av møtedeltakere
Godkjenning av møteinnkalling
Godkjenning av dagsorden
Godkkjenning av referent: Tove

2 Møtevalg
Valg av møteleder: Anne Britt
Protokollunderskrivere – alle på møtet

3 Referat- Årsmelding
Godkjennes med følgende tillegg under aktivitet:
Foredrag med Lena Boysen Hillestad : Hundekjøring i nordisk stil, i samarbeid med Øya Dyreklinikk.

4 Regnskap
Godkjent

5  Innkomne saker
Styret har fått tilsendt en sak, men det er ikke en sak til årsmøte, men en styresak. Innsender har fått svar fra styret.

6 Valg:
Leder: Anne Britt Aanstad, gjenvalg for 1 år
Nestleder: Beate Letrud, ikke på valg
Kasserer: Øyann Brandstad, gjenvalg for 2 år
Sekretær: Tove Lund, gjenvalg for 2 år
Styremedlem: Kitty Marie Killi Jevne, ikke på valg
Styremedlem: Silje Rindhølen, ikke på valg
Styremedlem: Eline Steine, ny valgt for 2 år

Valgkomitè:
Kjetil Bergheim, ikke på valg
Henning TEigum, valgt for 2 år

Revisor:
Benedicte Lura Hellisen, gjenvalg for 1 år

ÅRETS NYKOMMER:
Inga Marine Mortensen , 18 år  er kåret til årets nybegynner i Agility. Hun jobber godt med sine hunder, trener alsidig og flott. Har oppnådd gode løp med sine to hunder. Gratulerer, til Inga Martine J

Premie kan hentes i Lia når sesongen starter opp igjen der.

 

ÅRETS HUND AGILITY:
Taabermakkelin Qualtavaltus, eier Sølvi Blomberg
Gratulerer, til Sølvi J

Premie kan avhentes i Lia når sesongen starter opp igjen der-

 

STYREMØTE 18.09.18 i LIA

Tilstede: Beate, Anne Britt, Kitty, Silje, Øyann og Tove

SAK 1 SØKNADER OM TERMINFESTEDE STEVNER 2019

Til info : Klubben er 30 år i 2019

Klubben må søke NKK om å få arrangere stevner i 2019. Fristen for både utstilling, lydighet og agility er utgått. Fristen for bruksstevner og rallylydighet er 31. oktober året før arrangementet.

 • Bruksstevne – Rundering  16 og 17 juni 2019  (Dobbelstevne)
  Styret ønsker å søke NKK om å holde et dobbelstevne i Rundering 16 og 17 juni 2019.  Man velger å utelate spor på grunn av at det krever tilgang på mange medhjelpere som kan legge spor i de ulike klassene.

 

 • Rallylydighet 21 og 22 september 2019 Dobbelstevne ???
  Det ble søkt om å holde Rallylydighet i 2018, men dessverre måtte vi avlyse det. Det kan vi ikke gjøre en gang til. Det vil da komme sanksjoner fra NKK.
   Styret er positive til å søke om et dobbelt Rallystevne igjen den 21 og 22 september i 2019, men bare om man er helt sikker på at stevnet gjennomføres.
  Styret har vært i kontakt med et medlem som innehar kunnskap om Rally og som er interessert i å få til et stevne, men trenger medhjelpere som kan være med og stå for arrangementet.
  Styret er helt avhengig av andre medlemmer enn de som sitter i styret til denne oppgaven. Oppfordrer de medlemmer som trener Rally om å gi styret et hint om de vil være med og stå for administrasjon og organisering av et Rallystevne. Styret stiller opp som hjelpemannskap på stevnedagene (om man har mulighet - noen jobber helg og turnus).

 Dersom det ikke er interesse for dette, kommer vi ikke til å søke om stevnet. Vi kan ikke risikere å avlyse et år til.

Ved interesse, vennligst ta kontakt med styret innen 20 oktober.

 

SAK 2 LYDIGHETSTRENINGER I LIA

Utover høsten er det lydighetstrening i Lia hver tirsdag fra klokka 18
Fra klokka 18-19 er det mulig å få hjelp fra de som trener og konkurrerer i bruks.

Bruksgruppa trener egne hunder fra klokka 19

Andre medlemmer kan også trene etter klokka 19, men det må da bli egentrening.

Fra klokka 18-19 kan man selv velge følgende alternativer
Egentrening for medlemmer er gratis
Egentrening for ikke medlemmer kr 40 pr kveld NB! Husk småpenger

Fra 18-19 tilbyr vi hjelp i følgende temaer på de første tirsdagene fremover mot et lite honorar:

 • Kontakttrening / Apportering den 25/9, 2/10 og 9/10
 • Passering/Lineføring den 16/10, 23/10 og 30/10

           

   
   

KR 20 for medlemmer

   

Kr 40 for ikke medlemmer

   
   

 

Inntekter fra disse kveldene vil bli brukt til brøyting og belysning i Lia, slik at man kan trene der utover vinteren.

Dersom det blir stor interesse for lydighetstreninger i Lia i vinter, kan det bli aktuelt å leie en varm hall noen ganger. De som da deltar må påberegne en hallavgift. Det vil bli billigere for medlemmer enn for ikke medlemmer.

 

SAK 3: KURS

 • Brukslydighet alle nivåer
  Dersom det er interesse for det vil man forsøke å få ei kurshelg med Inger og Terje Østlie.
 • Valpekurs
  Planlegges et kurs i oktober/november. Det blir antakelig en tirsdag og ei helg. Det planlegges også et valpekurs til våren.
 • Apporteringskurs/ Nybegynnerkurs i bruks
  I løpet av vinteren vil vi forsøke å holde et apporteringskurs  i forkant av et nybegynnerkurs i bruks som planlegges til våren.  Grunnen til dette er at man er avhengig av at hunden kan apportere for å gå feltsøk som er en av flere spesialøvelser i bruks.
 • Utstilling
  Det planlegges en helg eller kveld/kvelder med utstillingstrening i løpet av vinteren. Antakelig i en hall. Mer informasjon og pris kommer seinere.

 

REF: Tove