Styremøte 25.05.21

Møte via Teams

Tilstede: Beate, Marita, Kamilla, Gro, Sølvi, Øyann og Tove

Styret har bevilget penger til å gruse veien ned til treningsplassen.

AKTIVITETER/ KURS:

Planlegges et hverdagslydighetskurs i løpet av juni.

Et innføringskurs i rally er også under planlegging. Det vil bli et helgekurs i løpet av høsten.

I august blir det et helgekurs (14 og 15 august) i Agility i Lia.

Klubben arrangerer også et AG-stevne 17.07.21 og det er fortsatt mulig å melde seg på.

Alle aktiveteter og kurs legges ut med mer konkret informasjon på klubbens hjemmeside og Facebookside. Så følge med der.

Styret ønsker klubbens medlemmer en god sommer.Styremøte 25.05.21

Styremøte via Teams.

Stevner 2021

17.07.21 arrangerer GHK stevne i  Agility/Hopp klasse 1, i Lia, se terminlista til NKK
Et rallylydighetsstevne er også under planleggeing. Opplysninger kommer om dette så snart man vet om det er mulig å få det til.

Ingen bruksstevner arrangerers i 2021

Aktiviteter/ Treninger

8-9 mai Agilitykurs i Lia alle nivåer. Mer opplysninger ligger ute på Klubbens Facebookside.

Følgende kurs er under planlegging i GHK`s regi og mer opplysninger vil bli bekjentgjort når man vet mer:

Nybegynnerkurs i Agility
Innføringskurs i Rally
Valpe og hverdagslydighetskurs
Apporteringskurs
Sporkurs, bruks

Treninger i Lia 2021

Agility trener fast hver mandag og onsdag fra klokka 17:30

Bruks trener hver tirsdag. I lik uke (uke 16-18-20 osv) trenes det i Lia og på ulik (15-17-19 osv)uke i skogen.  Oppmøte klokka 18

Planlagt trening i Hippodromen 6 april avlyses på grunn av Covoid 19 og smittevernsregler.

Ref: Tove

 

 

 

Styremøte 29.03.2021

SAKSLISTE

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 3 representanter fra møte for å underskrive protokoll
 • Behandle årsberetning
 • Godkjenning av regnskap med revisors beretning
 • Valg

Godkjenning av innkalling og saksliste: - Godkjent

Oppnevning av følgende:
Møteleder: Beate Letrud
Referent: Tove Lund
Tellekorps: Silje Walquist Rindhølen
Skrive under møteprotokoll: Eline Steine Sund, Anne Britt Aanstad og Helene Einlien.

Godkjenning av årsberetning: - Godkjent

Godkjenning av regnskap med revisors beretning: - Godkjennes, men det er ønskelig at posten som gjelder treningsplass spesifiseres mer. 

Valg

VERV

NAVN

VARIGHET

Kommentar

Leder

Beate Letrud

1 år

Gjenvalg

Nestleder

Gro Vestues

2 år

Ikke på valg 2021

Kasserer

Øyann Brandstad

2 år 

Gjenvalg

Sekretær

Tove Lund

2 år

Gjenvalg

Styremedlem

Sølvi Blomberg

2 år

Ny

Styremedlem

Kamilla Nyhagen

1 år

Ny

Vara styremedlem

Marita V. Dalseghagen

1 år

Ny

       

Revisor

Benedikte Lura Hellisen

2 år

Gjenvalg

Vararevisor

Per Johan Smestad

1 år

Ny

       

Leder, valgkomitè

Kjetil Bergheim

2 år

Gjenvalg

 

Helene Einlien

2 år

Ny

 

Elin Dagsøy

2 år

Ny

Vara

Kitty Marie Killi Jevne

1 år

Ny


Forslag fra representanter fra møtet at Elin Dagsøy velges som  varastyremedlem i stedet for Marita 

Årets hunder

Utstilling: Dajmens The Secret - Tove Byrløkken

Lydighet: Just for the kicks av Aussieboxy - Helene Einlien

Rally: Just for the kicks av Aussieboxy - Helene Einlien

Agility: Taabernakkelin Qultavaltaus - Sølvi Blomberg

Årets nykommer:
Gro Vestues og Mio er årets nykommere. 


Ref: Tove

Referat fra årsmøte for 2020 - 16. mars 2021

Styret , Sølvi og Tove B

Tove B og Sølvi forklarte hva som trengs av utstyr for å kunne arrangere et AG-stevne med både hopp og AG. De er positive til stå ansvarlige for stevnet og mener at de har tilgang på nok medhjelpere for å avvikle et stevne.

 

Søknadfrist for å avholde stevne for 2022 er utsatt til 01.08.2021

 

Kan være mulig å få til et stevne også i 2021, dette avhenger av NKK og om man får bukt med Coronaviruset.

 

Vedtak:

Styret i GHK innvilger  kr 27150,- til innkjøp av vippe, hjul, tunnel 6m og 10stk tunnelholdere til ca 27150kr pluss frakt. Dette inkl de 6000kr dere allerede er lovet. Så nye midler er da 21150kr pluss frakt. Dette plikter AG-gruppa til å holde stevner og kurs i klubbens regi.

Styret

Møte med Agility 19.01.2021

Styremøte via Teams lørdag 9 januar 2021-01-09

Tilstede: Beate, Øyann, Gro, Eline og Tove

 

Covoid 19 gir restriksjoner på sosiale møter/ sammenkomster, så møtet ble avholdt via Teams.

Styret og medlemmer

Vi ber om at medlemmer som vil ha tatt opp saker med styret, sender disse til styrets email.  Adressen står på klubbens hjemmeside. Svar kan ikke forventes før vi neste styremøte er avholdt. Det er ca 6-10 uker mellom møtene, så derfor tar det tid før man må svar. 

Kurs og aktiviteter bekjentgjøres på klubbens FB-side.

Midler fra Sparebank 1

Vi søkte Sparebank 1 om midler og var så heldige at vi fikk 20 000 kr i støtte. De pengene fordelte styret på 3 ulike aktiviteter ut i fra hva vi hadde søkt støtte til i vår søknad til Sparebank 1. Dette mener styret må være en grei og rettferdig måte å fordele disse pengene slik:

AG: 6000,- kr
Bruks 6000.- kr
Leie av Hippodromen 6000,-
Rallylydighet 2000,-

Det ble søkt om totalt kr 53 300 til ulike tiltak. I søknaden var denne summen fordelt på følgende måte. En tredjedel til agilityutstyr, en tredjedel til bruksutstyr og en tredjedel til å opprettholde et aktivitetsnivå gjennom vinteren for alle medlemmer, dvs hall-leie på Stav. I tillegg var det en liten sum til nye rallyskilt pga nytt regelverk i rally samt muligens  til noe nødvendig utstyr.

Regelverket for rallylydighet er under revisjon og vil etter hvert bli sendt ut på høring. Styret vil etter endt prosess med regelverket  skaffe nye skilter og event. annet nødvendig utstyr for å kunne tilby medlemmer denne aktiviteten. Dette kan være en super aktivitet for de som ikke

sammen med sin hund.
AG, har i løpet av året fått noe nytt utstyr. Det har blitt kjøpt inn flere tuneller og tunellholdere. Det har vært gitt penger til litt restaurering av blant annet møne.

Bruks: Ingen innkjøp de siste 25 årene, så penger går til ny stige.

Leie Hippodromen på Stav. Gratis trening inne for ALLE medlemmer annenhver uke frem til april.

Treningene inne er for ALLE, men man må kanskje trene på enn litt annen måte enn man vanligvis gjør fordi man skal ta hensyn til hverandre og også ivareta restriksjoner i fht Covoid 19. Vi har ikke lagringsmuligheter pga covoid 19

Nytt Lovverk:
GHK reviderte lovverk, som ble vedtatt ved siste årsmøte har endelig  blitt godkjent av NKK .


Søknad om stevne

Søknadsfrist opprinnelig 1 februrar er  utsatt  til 01.08.21

Gjelder utstilling, lydighet og agility

Planene er å søke om holde et lydighetsstevne 2 og 3 juli 2022.

Et eventeuelt AG-stevne må avklares med Agilitygruppen.

Styret.

Ref: Tove

Styremøte 09.01.2021

Tilstede: Beate, Øyann, Eline, Gro og Tove

Saksliste

Gavemidler
Leie av ridehall
Kurs/aktiviteter 2021
Konkurranser 2022
Klubbstrategi
Medlemsskap i Norges Idrettsforbund

Gavemidler
SPAREBANK 1
Sparebank 1 gir 1 million i ekstraordinær gavetildeling til lag, organisasjoner og foreninger i forbindelse med korona-pandemien. Bortfall av inntektsbringende tiltak og mindre aktivitet har betydd dårligere økonomi. Søknadsfrist er 10.11.20.

GUDBRANDSDAL ENERGI holding
Gudbrandsdal Ennergi-konsernet ønsker å bidra til vekst og trivsel i lokalsamfunnet, ved å støtte aktiviteter i lag og foreninger i eierkommunene. Søknadsfrist er 15.11 2020.

GHK søker om støtte fra begge aktørene. Midlene skal brukes til diverse utstyr og aktiviteter. Gro skriver søknader og sender de.

Leie av ridehall/Hippodromen på Stav
Fra og med 17.11.20 er Hippodromen booket for Gudbrandsdalen Hundeklubb. Hallen er leid på følgende tirsdager : 17/11, 1/12, 15/12 og 29/12.

Klokka 20:00-21:00 er det åpent for alle som er medlemmer av GHK og som har lyst til å være med å trene innendørs med sin hund. Klokka 21:00-22.00 er tiden av satt for de som trener mot konkurranser uansett hvilken gren man måtte konkurrere innenfor. Dette er lagt opp som ”egentrening” og har man behov for utstyr må man selv ha det med og frakte det til og fra. Dette på grunn av at det ikke er lagringsplass, men også for å forhindre smitte i disse koronatider. 

GHK betaler for leien og treningene er gratis for medlemmer av GHK.

Kurs/Aktiviteter 2021

 • Halltrening/Hippodromen januar- april
 • Valpe og hverdagslydighetskurs
 • Sporkurs
 • Introkurs i Rally
 • Apporteringskurs
 • AG-kurs, det er sendt forespørsel til AG om de kan arrangere et Agilitykurs i løpet av 2020
 • Runderingskurs med innleid instruktør

Alle kurs/aktiviteter planlegges med forbehold om at det er stor nok interesse. Erfaringsmessig er det stor interesse for valpe og hverdagslydighet. Sporkurs har det også vært stor interesse for.

Konkurranser 2022
Det må søkes i 2021 om å få avholde ulike konkurranser i 2022.
Styret vil vurdere å eventuelt søke om å avhode et rallystevne eller lydighetsstevne i 2022
Om AG-gruppen er interessert i å arrangere et AG-stevne i løpet av 2022, så må det søkes  ca. 1 februar for å få stevne i 2022. Dette må da avklares med AG gruppa, da det er de som må stå for dette arrangementet med hjelp av klubbmedlemmer selvfølgelig.

Klubbstrategi
GHK har ikke søkt om å få avholde noen stevner i 2021. Man går inn for å arrangere kurs i stedet, og andre lavterskeltilbud for medlemmer i GHK, i håp om å få flere aktive medlemmer.

Facebook
Gammel side GHK er arkivert. Liker-siden er den som er i bruk.

Medlemsskap i Norges Idrettsforbund
Beate undersøker om det er noen mulighet for GHK å være medlem her. Det kan være en del midler å hente ut fra denne organisasjonen dersom man prioriterer aktiviteter med  aktivisering/trening av barn og hund.

Ref: Tove

 

Styremøte 31. oktober 2020

Tilstede: Gro, Tove, Øyann og Beate. Eline tilgjengelig pr telefon.

SAKSLISTE

Søknad om prøver/stevner 2021
Barn og hund, søke midler fra Norges idrettsforbund
Utsyr
Forespørsel fra medlemmer om GHK gi litt støtte
Dugnad i Lia
Kurs

1.SØKNAD OM PRØVER 2021

Søknadsfrist for prøver og stevner 2021 er 31.10.2020
Styret velger å ikke søke om å avholde prøver eller stevner i 2021. Stevner krever en del medhjelpere som det er vanskelig å få tak i. Spesielt sporleggere er det vanskelig å få nok av. Det er krevende spor i de høyeste klassene og det krever erfarne sporleggere. Erfaringsmessig har klubben hatt mest påmeldte i de høyeste klassene og sporstevner er mest populære.

2. BARN OG HUND, MIDLER Å HENTE?

Beate undersøker hvordan klubben kan gå frem for å kunne søke midler fra Norges Idrettsforbund i forbindelse med aktivitet med barn og hund. Det handler om fysisk aktivitet av barn. Det kan være å løpe med hund, kjøre med hund etc.

3. UTSTYR

Forespørsel om GHK kan kjøpe inn litt utstyr for utlån. Det er interesse for sparkesykler og kickspark. Styret mener at denne kan man vurdere dersom man får støtte fra Hundekjørerforbundet/ Norges Idrettforbund.

4. STØTTE TIL EN GOD SAK

To menn kjører Norge på tvers med 20 hunder for å samle inn penger til to viktige saker: Livmorkreft og Mental Helse. Styret har mottatt forespørsel om GHK kan gi et bidrag til disse to sakene.

På bakgrunn av at de har lokal tilhørighet og kjører gjennom ”vårt distrikt”, gir vi 500 kr til hver sak, 1000 kr totalt.

5. DUGNAD I LIA

Opprydding i Lia og klargjøring for vinteren i løpet av oktober. Klubbhus og utstyrsbrakke må vaskes og ryddes. Utstyr må ryddes inn. Utedo og søppel må tømmes. Dugnad i løpet av oktober. Dato legges ut på klubbens side Facebook, når dato er bestemt.

6. KURS

Kurs er beste måten for å få litt inntekter til klubben.
Prøve å få til en aktivitetsdag for barn/ungdom i skogen i løpet av oktober/november
Planlegge valpe og hverdagslydighetskurs på nyåret. Innendørs. Prøve om man kan få til en innføring i rally og apporteringskurs samtidig. Kan løses ved å ha flere grupper. Kan være aktuelt å leie ridehallen på Stav noen timer hver dag på dagtid.
Pris for leie kr.415 pr. time.

Styremøte 15. september 2020

 Tilstede: Beate, Øyann, Gro, Sidsel,  Eline og Tove

Gudbrandsdal åpner nå for organiserte treninger der det er mulig uten nærkontakt og det ikke er flere enn 5 stykker i hver gruppe..  Vi forholder oss til NKK`s anbefalninger for aktivitet datert 03.03.2020 og Helsedirektoratets veileder for idrettsaktivitet. Disse tiltakene er minimumsbegrensinger for å hindre smitte.

FOR Å FORHINDRE SMITTE GJELDER FØLGENDE FOR ALLE FORMER FOR TRENINGER OG KURS

Det er begrenset til fem deltakere pr gruppe- blir det behov for det utvider vi med ei gruppe til.
Alle må tenke på å unngå berøringssmitte, sørg for å ha tilgang på antibakt/ hånddesinfeksjon.
Den som legger ut sporet klipper nye pinner. Den som går sporet bør bruke sporhansker. Kast pinner etter bruk.
Alle tar med egne feltgjenstander og legger de ut selv.
Ved lydighetstrening benytter alle sin egen apport etc.
Ikke ta på eller kose med andres hunder

 

BRUKSTRENINGER / LYDIGHETSTRENINGER

Konkurranserettet brukstreninger i skogen, starter opp igjen nå . ( fra tirsdag21 april)
Det er ikke bart i Lia ennå, så vi venter med lydighetstreningene der.
Det vil bli opprettet en egen lukket grupper på Facebook, for de som aktivt trener bruks/ lydighet- a der medlemmer  kan kommunisere med hverandre og avtale treninger, tid og sted.

ANDRE TRENINGER
Bruks og agility har sine faste treninger som tidligere i Lia, i  sommer halvåret. Medlemmer er velkomne til å bruke plassen i Lia for å møtes/ miljøtrene sine hunder på egen hånd.

FACEBOOK
Vi kommer til å gjøre noen endringer på Facebook. Klubben har pr i dag en offentlig gruppe. Denne kommer vi til å legge ned etter hvert. Det vil bli opprettet en offentlig side i stedet for gruppe. Gro, Øyann og Eline tar ansvar for dette.

Forskjell på side og gruppe:

Sider er steder på Facebook der artister, offentlige personer, bedrifter, merker, organisasjoner og ideelle organisasjoner kan komme i kontakt med tilhengerne eller kundene sine. Når noen liker eller følger en side på Facebook, kan de begynne å se oppdateringer fra denne siden i nyhetsoppdateringen sin.

Grupper er steder for å kommunisere om delte interesser med bestemte personer. Du kan opprette en gruppe for hva som helst – et familietreff, idrettslaget på jobben eller bokklubben din – og tilpasse personverninnstillingene for gruppen tilpasse avhengig av hvem du vil skal kunne se gruppen og melde seg inn i den. Når du blir med i en gruppe på Facebook, begynner du å se innhold fra den gruppen i nyhetsoppdateringen din.

Lukket grupper
Det vil bli opprettet lukket grupper for de aktive medlemmene i de ulike gruppene i GHK som trener aktivt. Hensikten er å gi medlemmene av de ulike gruppene oversikt over treninger, og mulighet til å eventuelt endre eller avtale tid og sted for treninger, invitere med seg andre medlemmer dersom man har lyst til å trene en dag, planlegge lag for å stille i ulike konkurranser  etc.
Trener du aktivt lydighet, agility eller bruks, er medlem av GHK og vil være med å trene? Ta kontakt med styret.

PLANLAGTE KURS
Sporkurs, se egen informasjon som er lagt ut.
Valpe og hverdagslydighet, se egen informasjon som er lagt ut.
Agilitykurs, annonse kommer med mer informasjon. Dato ikke fastsatt ennå.


DUGNAD I LIA
Det var satt opp dugnad søndag 10. mai, utsettes til rundt 1 juni.
Det vil bli satt opp ei liste over oppgaver som skal gjøres, som henges opp i klubbens brakke.

Gressklipping i Lia
Det har kommet inn et forslag til styret om at medlemmene igjen kan står for gressklippingen som et tiltak for spare litt penger i en utfordrene tid som følge av Coronaviruset.
Styret ønsker å videreføre fjorårets avtale med to unggutter som gjerne vil ha denne jobben. Medlemmer kan heller trå til en gang innimellom om det skulle trenges i fht gressklipping.

Men vi trenger noen som er snekkerkyndige til å endre på containeren hvor vi skal oppbevare begge gressklipperne .  Om du er nevenyttig og vil/kan hjelpe oss så ta kontakt med styret.

Styret møtes i Lia når det blir bart og se over hva vi har av utstyr og hva som skal fjernes/tas vare på.

Søppeldunker

Det er behov for flere søppeldunker i Lia. Sidsel hører med GLØR om det er mulig å få to søppeldunker.

Ref: Tove

Styremøte 17.04.20

 Tilstede: Beate, Øyann, Gro, Sidsel,  Eline og Tove

Gudbrandsdal åpner nå for organiserte treninger der det er mulig uten nærkontakt og det ikke er flere enn 5 stykker i hver gruppe..  Vi forholder oss til NKK`s anbefalninger for aktivitet datert 03.03.2020 og Helsedirektoratets veileder for idrettsaktivitet. Disse tiltakene er minimumsbegrensinger for å hindre smitte.

FOR Å FORHINDRE SMITTE GJELDER FØLGENDE FOR ALLE FORMER FOR TRENINGER OG KURS

Det er begrenset til fem deltakere pr gruppe- blir det behov for det utvider vi med ei gruppe til.
Alle må tenke på å unngå berøringssmitte, sørg for å ha tilgang på antibakt/ hånddesinfeksjon.
Den som legger ut sporet klipper nye pinner. Den som går sporet bør bruke sporhansker. Kast pinner etter bruk.
Alle tar med egne feltgjenstander og legger de ut selv.
Ved lydighetstrening benytter alle sin egen apport etc.
Ikke ta på eller kose med andres hunder

 

BRUKSTRENINGER / LYDIGHETSTRENINGER

Konkurranserettet brukstreninger i skogen, starter opp igjen nå . ( fra tirsdag21 april)
Det er ikke bart i Lia ennå, så vi venter med lydighetstreningene der.
Det vil bli opprettet en egen lukket grupper på Facebook, for de som aktivt trener bruks/ lydighet- a der medlemmer  kan kommunisere med hverandre og avtale treninger, tid og sted.

ANDRE TRENINGER
Bruks og agility har sine faste treninger som tidligere i Lia, i  sommer halvåret. Medlemmer er velkomne til å bruke plassen i Lia for å møtes/ miljøtrene sine hunder på egen hånd.

FACEBOOK
Vi kommer til å gjøre noen endringer på Facebook. Klubben har pr i dag en offentlig gruppe. Denne kommer vi til å legge ned etter hvert. Det vil bli opprettet en offentlig side i stedet for gruppe. Gro, Øyann og Eline tar ansvar for dette.

Forskjell på side og gruppe:

Sider er steder på Facebook der artister, offentlige personer, bedrifter, merker, organisasjoner og ideelle organisasjoner kan komme i kontakt med tilhengerne eller kundene sine. Når noen liker eller følger en side på Facebook, kan de begynne å se oppdateringer fra denne siden i nyhetsoppdateringen sin.

Grupper er steder for å kommunisere om delte interesser med bestemte personer. Du kan opprette en gruppe for hva som helst – et familietreff, idrettslaget på jobben eller bokklubben din – og tilpasse personverninnstillingene for gruppen tilpasse avhengig av hvem du vil skal kunne se gruppen og melde seg inn i den. Når du blir med i en gruppe på Facebook, begynner du å se innhold fra den gruppen i nyhetsoppdateringen din.

Lukket grupper
Det vil bli opprettet lukket grupper for de aktive medlemmene i de ulike gruppene i GHK som trener aktivt. Hensikten er å gi medlemmene av de ulike gruppene oversikt over treninger, og mulighet til å eventuelt endre eller avtale tid og sted for treninger, invitere med seg andre medlemmer dersom man har lyst til å trene en dag, planlegge lag for å stille i ulike konkurranser  etc.
Trener du aktivt lydighet, agility eller bruks, er medlem av GHK og vil være med å trene? Ta kontakt med styret.

PLANLAGTE KURS
Sporkurs, se egen informasjon som er lagt ut.
Valpe og hverdagslydighet, se egen informasjon som er lagt ut.
Agilitykurs, annonse kommer med mer informasjon. Dato ikke fastsatt ennå.


DUGNAD I LIA
Det var satt opp dugnad søndag 10. mai, utsettes til rundt 1 juni.
Det vil bli satt opp ei liste over oppgaver som skal gjøres, som henges opp i klubbens brakke.

Gressklipping i Lia
Det har kommet inn et forslag til styret om at medlemmene igjen kan står for gressklippingen som et tiltak for spare litt penger i en utfordrene tid som følge av Coronaviruset.
Styret ønsker å videreføre fjorårets avtale med to unggutter som gjerne vil ha denne jobben. Medlemmer kan heller trå til en gang innimellom om det skulle trenges i fht gressklipping.

Men vi trenger noen som er snekkerkyndige til å endre på containeren hvor vi skal oppbevare begge gressklipperne .  Om du er nevenyttig og vil/kan hjelpe oss så ta kontakt med styret.

Styret møtes i Lia når det blir bart og se over hva vi har av utstyr og hva som skal fjernes/tas vare på.

Søppeldunker

Det er behov for flere søppeldunker i Lia. Sidsel hører med GLØR om det er mulig å få to søppeldunker.

Ref: Tove

Lover for Gudbrandsdal hundeklubb stiftet 1989

ÅRSMELDING GUDBRANDSDAL HUNDEKLUBB 2019

ÅRSMØTE MILANO 03.03.2020

Tilstede: Gro, Øyann, Beate, Sidsel og Tove

Eline tilgjengelig via telefon.

Det nye styrets sammenstening:
Helene Einlien har trukket seg som styremedlem.
Sidsel ble innvalgt som vara på årsmøtet og går derfor opp som styremedlem.

Leder: Beate Letrud
Nestleder :Gro Vestues
Kasserer: Øyann Branstad
Sektretær: Tove Lund
Styremedlem: Eline Steiene
Styremedlem: Sidsel Færden

Frister for å søke om stevner
Lydighet/ Agitily

Fristen for å søke om utstilling, lydighet eller agilitystevner for 2021 har gått ut.
Men vi bør prøve å søke om LP/Agility før fristen utgår i februar 2021. Stevnet blir da i 2022

Bruks/ Rally

Fristen for Bruks og rally utgår 31.10 2020 for stevner som skal avholdes i 2021
Vi legger inn en søknad om et dobbelt rallystevne i 2021
Avventer med å søke om bruks da dette er mer krevende i fht å ha nok medhjelpere.

Premier:
 Har fortsatt masse premier stående i Lia.

Aktiviteter
Det har vært valpekurs i samarbeid med Øya Dyreklinikk i februar 2020

Hverdagslydighet som tidligere planlagt 9 og 10 mai
Valpekurs 9 og 10 mai
Spokursr 1 mai

Under planlegging:
Innføring i rally under planlegging.
Blåbærstevne i Lia, med egen klasse for barn og hund.

Dugnad i Lia
Vi minner om oppsatt dato for Dugnad i Lia søndag 10 mai, oppmøte klokka 11
Ta med grillmat så varmer vi opp grillen.
 
 Klubbens hjemmeside
Trenger en opprydding og linken i e-posten må rettes opp, Gry ser på dette.

Nytt utstyr:

Styret har sett på overslaget fra AG og har kommet frem til følgende:

Styret godkjenner innkjøp av:

1 lang tunell, 6 meter til kr 4500, inkludert frakt
3 sekker 420 pr sekk i, inkludert frakt.
Innkjøp av nødvendig maling og trevirke til oppussing avklubbens hopphindre

Sidsel tar ansvar for innkjøp av dette.

Søke om gavemidler
Sparebank 1, Gavemidler hvor lag og foreninger i Gudbrandsdalen kan søke
Det ble søkt om gavemidler i februar, men vi har ikke hørt noe foreløpig.
 Det er ny mulighet for å søke for året 2021, det står ikke noe om søknadsfrist ennå.

Årets hunder:

Brukshund: Noah og Tove
Nykommer: Noah og Tove
Agilityhund: Kicki og Sidsel
Rally/ Lydighet: Kicki og Sidsel

Gratulerer, premiene hentes i Lia når klubbhytta igjen er tilgjenglig J

 

 

 

 

 

Styremøte 10.03.2020

Tilstede: Øyann, Silje Eline, Anne Britt, Beate og Tove

SAK 1: Ny lovmal fra NKK
Revidert nytt forslag til lovverk etter NKK`s mal fra november 2017. Forslaget legges frem  ved årsmøtet. Det reviderte lovforslaget trer ikke i kraft før NKK har godkjent forslaget etter at det er behandlet av årsmøtet.

SAK 2: Gavemidler
Styret har søkt om gavemidler fra Sparebank 1
Informasjon her: https://www.sparebank1.no/nb/gudbrandsdal/om-oss/samfunnansvar/gavemidler.html

SAK 3: Forberedelser til årsmøte
Innkalling til årsmøte med vedlegg vil bli lagt ut 3 uker før årsmøtet. Siste frist for å sende inn saker til årsmøtet er i dag 04.02.20.  Innkomne saker etter denne dato vil ikke bli behandlet.

Ref: Tove

STYREMØTE 04.02.2020


Tilstede: Eline, Silje, Kitty, Anne Britt, Beate og Tove

Dato for årsmøte 2020
Tirsdag3. mars kl 19:00
Vi møtes på Milano Vinstra.

Pizza spanderes av GHK, drikke kjøper hver enkelt selv. Innkalling med dagsorden vil bli lagt ut 3 uker før møtet. (seinest 11.02.2020) på klubbens hjemmeside og FB-side.

Om noen ønsker å ta opp saker til årsmøte sendes disse til styrets mailadresse: gudbrandsdalhundeklubb@outlook.com

Forslag til saker må være styret i hende senest 4 uker før møtedato. Saker som kommer inn etter 04.02.20 vil ikke bli behandlet av årsmøtet.

Revidering  av lovverk

Anne Britt har vært i kontakt med NKK i forbindelse med revidering av vårt lovverk, ikke fått svar. Anne Britt forsøker å ta kontakt på nytt med NKK.
Vi utarbeider et forslag etter NKK`s Lovmal og behandler forslaget ved årsmøte. Det reviderte forslaget må godkjennes av NKK før det kan tre i kraft.

Aktivitet første halvår:


Valpekurs: 8 og 9 februar
Valpekurs og Unghundkurs  i Lia 9-10 mai

Unghundkurset er et oppfølgingskurs for de som har vært på valpekurs tidligere instruktør Beate Letrud.

Introduksjonskurs i bruksspor: 1mai, dersom stor nok interesse settes det opp et oppfølgingskurs 3 mai.

Felles for alle kurs:
Påmelding til Beate Letrud, via sms tlf: 99231588 med info om hvilket kurs det gjelder og dato, navn og kontaktinfo. Opplysninger om hunden: alder, rase , og hva som er målet med gå kurset og eventuelle problemer.Påmelding er økonomisk bindene.

Pris:1300 for medlemmer og 1500 for ikke medlemmer

Klubbens kontonummer: 2095 51 07781


Dugnad i Lia søndag 10 mai, oppmøte klokka 11
Aktive medlemmer som benytter Lia til trening oppfordres til å møte.

Ref: Tove

Styremøte Øya Dyreklinikk 13.01.2020

Tilstede:
Beate, Øyann, Kitty, Eline, Silje, Anne Britt og Tove


Styret har besluttet at alle innlegg på klubbens gruppe på Facebook, skal godkjennes av styret/administrator før de legges ut på siden. Vi ønsker en FB-side hvor vi alle har en hyggelig og respektfull måte å uttrykke oss på. Er det noe man vil ta opp med styret så skal det sendes via e-post til styret: gudbrandsdalhundeklubb@outlook.com

Treningsplassen i Lia
Alle medlemmer er velkomne til å benytte plassen. Også de dagene det er satt opp treninger i de ulike gruppene. Det er plass til alle om vi viser hensyn til hverandre og hundene. God trening for hundene også at det er flere som møter opp.
De som benytter plassen uten å være medlem oppfordres til å tegne medlemskap. Dersom det er flere fra samme familie er det mulighet for å tegne et familiemedlemskap.  Innmelding til klubben skjer via NKK, ” Bli medlem” .

Det er for øvrig halv grunnkontigent fra 1.september. Det er ikke mulig å melde seg inn mellom 31.desember k l21:00- 3 januar kl 18:00 på grunn av systemoppdateringer  Innmelding  her: https://www.dogweb.no/nkk/public/openPage/frame/innmelding/person_opplysninger.html

Aktivitetsplan GHK

Hund og Friluft
Man vil  forsøke å få til en ny aktivitetsgruppe i klubben som skal handle om hund og friluft. Man tenker at dette skal være et lavterskeltilbud hvor medlemmer møtes og går på tur, med mulighet for å få prøve ut ulike former for fysisk aktivitet med familiens hund.  Sykle med hund, teste kickbike, løpe med hund, snørekjøre, trekke slede/pulk etc.

Det vil bli en introduksjonskveld før eventuell oppstart i samarbeid med Øya Dyreklinikk. Kitty sender en forespørsel til Non-Stop for å høre når det eventuelt kan passe for de å komme  til Øya.

Introduksjonskvelden vil bli publisert på sidene til Øya Dyreklinikk og GHK på Facebook.

Kurs:

For barn og hund
Teamet skal være lek og moro med barn og hund, med Kari Mette Bergendal.
Om interessen blir stor nok vil man forsøke å videreføre tilbudet tilbarn og unge med egne treningskvelder. Aktuell dag og tid vil bli lagt ut på sidene til Øya Dyreklinikk og GHK

Hverdagslydighet
Med godkjent NKK instruktør Beate Letrud
Få mer glede av din hund i hverdagen og lær enkle øvelser som er nyttige i det daglige livet.  Kurset er en videreutvikling av øvelser fra valpekurs samt noe ekstra lærdom.

Helgekurs i løpet av november + evt 1 kveld


 Apporteringskurs
med godkjent NKK instruktør Beate Letrud
Å lære hunden apportering er både nyttig og veldig moro. Her vil man gå igjennom de momentene som er nødvendige for å lære hunden å apportere. Egner seg både til jakt/ bruks hunder, men også familiehunden.

Vil bli et helgekurs + 1 kveld i løpet av november.

Styret kommer til å søke natur og miljø om støtte til kursene.

 

Referent: ToveStyremøte 21 august, Øya Dyreklinikk

Tilstede: Eline, Silje, Anne Britt, Beate, Øyann og Tove

Runderingsstevne 15 og 16 juni

PM:
PM med nødvendige opplysninger og tidsskjema  sendes  deltakerne via e-post.
Øyann skriver PM og sender det ut.
Det er 8 stk som starter lørdag og 9 som starter  søndag;  4 hunder i A begge dager, og 4 i klasse C lørdag og 5 på søndag. 

Dommer: kommer fredag. Ønsker overnatting. Kubben ordner med overnatting.
Premier er i orden for begge dager. Står i Lia.

Handleliste er skrevet,  Øyann handler inn.
Kioskvarer: Det blir salg av vafler, kaffe, te og brus. Kun kontant betaling.
Vaffelrøre: Anne Britt
Dommergave, ordner Anne Britt.

ARBEIDSOPPGAVER  RUNDERINGSSTEVNE

 Rundering
 3 figuranter: Lørdag: Tove Kitty  og  Anne Britt Søndag: Tove (mangler 2 figuranter søndag)
 ansvarlig, Kjetil på lørdag. Anne Britt Søndag.

Felt
Feltansvarlig, Silje begge dager

Lydighet:

Skriver:  Silje
Skytter:  Tove, begge dager
Kommandant, Anne Britt
Sekretariat/ Kiosk : Øyann begge dager


Plenklipping:

Klubben har besluttet å kjøpt en ny  gressklipper, pris ca 25 000 kr. Da har klubben to stykker. Containeren må bygges om for å få plass til den nye klipperen.
Styret har besluttet å sette ut plenklippingen til noen som er interessert i å gjøre jobben. Et par unggutter har meldt sin interesse.


Søppeldunk

Silje har donert en søppeldunk til klubben. Denne settes opp ved bua der utstyret oppbevares. Det settes pris på at posene med hundemøkk kastes i dunken og ikke på bakken.

Ulån av utstyr:

Australske Gjeterhunder Norge har lånt agilityutstyr av klubben til sin rasespesial som de arrangerte ved Frya Leir. De har takket for lån og transport av utstyr utført av Anne Britt.  Vi takker for koselig  korrespondanse.

 

Referent : Tove

Styremøte Milano 29.05.2019

Tilstede: Silje, Øyann, Silje, Anne Britt, Beate, Kitty og Tove

Stevne 15 og 16  Rundering alle klasser.
 Dommer : WidarBratlie
 Påmeldingsfrist ikke utgårr ennå.

Det jobbes med et  foreløpig tidsskjema og oversikt over arbeidsoppgaver og fordeling av disse. Det er behov for flere medhjelpere. Om noen medlemmer ar anledning og lyst til å være med så ta kontakt med oss.

Skudd under  trening og stevner i Lia
Vi er avhengige av å kunne avfyre skudd ved stevner og under trening.
Anne Britt tar kontakt med  kommunen, teknisk etat.
Det tas kontakt med Lensmannen i Nord- Fron, etter møte med  kommunen.

Sommerleir  for barn i samarbeid med Øya Dyreklinikk 5-9 august
M
ed forbehold om nok påmeldinger
Påmedlingsfrist  innen 20 juni

Gressklipper
Øyann, undersøker angående innkjøp av ny klipper og kantklipper.

Dugnad i Lia
Tirsdag 14.05.19 fra klokka 18 og Onsdag 15.05.19 fra klokka 18

Valpekurs
Det vil bli tilbud om valpekurs  og sporkurs ( Bruksspor), nå på vår/sommer.  Instruktør Beate Letrud.

Referent : Tove

Styremøte 08.05.19 Øya Dyreklinikk

Tilstede: Kitty, Beate, Eline, Silje, Øyann, Anne Britt og Tove

1) Mail til styret fra medlem

2) Oppdatering av styremedlemmer og komiteer på hjemmesiden.

 

Referent: Tove

Styremøte/Telefonmøte 17.03.19

Tilstede: Eline, Beate, Anne Britt, Øyann, Silje, Kitty og Tove

1 ÅPNING
Godkjenning av møtedeltakere
Godkjenning av møteinnkalling
Godkjenning av dagsorden
Godkkjenning av referent: Tove

2 Møtevalg
Valg av møteleder: Anne Britt
Protokollunderskrivere – alle på møtet

3 Referat- Årsmelding
Godkjennes med følgende tillegg under aktivitet:
Foredrag med Lena Boysen Hillestad : Hundekjøring i nordisk stil, i samarbeid med Øya Dyreklinikk.

4 Regnskap
Godkjent

5  Innkomne saker
Styret har fått tilsendt en sak, men det er ikke en sak til årsmøte, men en styresak. Innsender har fått svar fra styret.

6 Valg:
Leder: Anne Britt Aanstad, gjenvalg for 1 år
Nestleder: Beate Letrud, ikke på valg
Kasserer: Øyann Brandstad, gjenvalg for 2 år
Sekretær: Tove Lund, gjenvalg for 2 år
Styremedlem: Kitty Marie Killi Jevne, ikke på valg
Styremedlem: Silje Rindhølen, ikke på valg
Styremedlem: Eline Steine, ny valgt for 2 år

Valgkomitè:
Kjetil Bergheim, ikke på valg
Henning TEigum, valgt for 2 år

Revisor:
Benedicte Lura Hellisen, gjenvalg for 1 år

ÅRETS NYKOMMER:
Inga Marine Mortensen , 18 år  er kåret til årets nybegynner i Agility. Hun jobber godt med sine hunder, trener alsidig og flott. Har oppnådd gode løp med sine to hunder. Gratulerer, til Inga Martine J

Premie kan hentes i Lia når sesongen starter opp igjen der.

 

ÅRETS HUND AGILITY:
Taabermakkelin Qualtavaltus, eier Sølvi Blomberg
Gratulerer, til Sølvi J

Premie kan avhentes i Lia når sesongen starter opp igjen der-

 

PROTOKOL/ REFERAT FRA ÅRSMØTE 19.02.19

Tilstede: Beate, Anne Britt, Kitty, Silje, Øyann og Tove

SAK 1 SØKNADER OM TERMINFESTEDE STEVNER 2019

Til info : Klubben er 30 år i 2019

Klubben må søke NKK om å få arrangere stevner i 2019. Fristen for både utstilling, lydighet og agility er utgått. Fristen for bruksstevner og rallylydighet er 31. oktober året før arrangementet.

 • Bruksstevne – Rundering  16 og 17 juni 2019  (Dobbelstevne)
  Styret ønsker å søke NKK om å holde et dobbelstevne i Rundering 16 og 17 juni 2019.  Man velger å utelate spor på grunn av at det krever tilgang på mange medhjelpere som kan legge spor i de ulike klassene.

 

 • Rallylydighet 21 og 22 september 2019 Dobbelstevne ???
  Det ble søkt om å holde Rallylydighet i 2018, men dessverre måtte vi avlyse det. Det kan vi ikke gjøre en gang til. Det vil da komme sanksjoner fra NKK.
   Styret er positive til å søke om et dobbelt Rallystevne igjen den 21 og 22 september i 2019, men bare om man er helt sikker på at stevnet gjennomføres.
  Styret har vært i kontakt med et medlem som innehar kunnskap om Rally og som er interessert i å få til et stevne, men trenger medhjelpere som kan være med og stå for arrangementet.
  Styret er helt avhengig av andre medlemmer enn de som sitter i styret til denne oppgaven. Oppfordrer de medlemmer som trener Rally om å gi styret et hint om de vil være med og stå for administrasjon og organisering av et Rallystevne. Styret stiller opp som hjelpemannskap på stevnedagene (om man har mulighet - noen jobber helg og turnus).

 Dersom det ikke er interesse for dette, kommer vi ikke til å søke om stevnet. Vi kan ikke risikere å avlyse et år til.

Ved interesse, vennligst ta kontakt med styret innen 20 oktober.

 

SAK 2 LYDIGHETSTRENINGER I LIA

Utover høsten er det lydighetstrening i Lia hver tirsdag fra klokka 18
Fra klokka 18-19 er det mulig å få hjelp fra de som trener og konkurrerer i bruks.

Bruksgruppa trener egne hunder fra klokka 19

Andre medlemmer kan også trene etter klokka 19, men det må da bli egentrening.

Fra klokka 18-19 kan man selv velge følgende alternativer
Egentrening for medlemmer er gratis
Egentrening for ikke medlemmer kr 40 pr kveld NB! Husk småpenger

Fra 18-19 tilbyr vi hjelp i følgende temaer på de første tirsdagene fremover mot et lite honorar:

 • Kontakttrening / Apportering den 25/9, 2/10 og 9/10
 • Passering/Lineføring den 16/10, 23/10 og 30/10

           

   
   

KR 20 for medlemmer

   

Kr 40 for ikke medlemmer

   
   

 

Inntekter fra disse kveldene vil bli brukt til brøyting og belysning i Lia, slik at man kan trene der utover vinteren.

Dersom det blir stor interesse for lydighetstreninger i Lia i vinter, kan det bli aktuelt å leie en varm hall noen ganger. De som da deltar må påberegne en hallavgift. Det vil bli billigere for medlemmer enn for ikke medlemmer.

 

SAK 3: KURS

 • Brukslydighet alle nivåer
  Dersom det er interesse for det vil man forsøke å få ei kurshelg med Inger og Terje Østlie.
 • Valpekurs
  Planlegges et kurs i oktober/november. Det blir antakelig en tirsdag og ei helg. Det planlegges også et valpekurs til våren.
 • Apporteringskurs/ Nybegynnerkurs i bruks
  I løpet av vinteren vil vi forsøke å holde et apporteringskurs  i forkant av et nybegynnerkurs i bruks som planlegges til våren.  Grunnen til dette er at man er avhengig av at hunden kan apportere for å gå feltsøk som er en av flere spesialøvelser i bruks.
 • Utstilling
  Det planlegges en helg eller kveld/kvelder med utstillingstrening i løpet av vinteren. Antakelig i en hall. Mer informasjon og pris kommer seinere.

 

REF: Tove

 

 

 

STYREMØTE 18.09.18 i LIA

Tilstede: Beate, Anne Britt, Kitty, Silje, Øyann og Tove

SAK 1 SØKNADER OM TERMINFESTEDE STEVNER 2019

Til info : Klubben er 30 år i 2019

Klubben må søke NKK om å få arrangere stevner i 2019. Fristen for både utstilling, lydighet og agility er utgått. Fristen for bruksstevner og rallylydighet er 31. oktober året før arrangementet.

 • Bruksstevne – Rundering  16 og 17 juni 2019  (Dobbelstevne)
  Styret ønsker å søke NKK om å holde et dobbelstevne i Rundering 16 og 17 juni 2019.  Man velger å utelate spor på grunn av at det krever tilgang på mange medhjelpere som kan legge spor i de ulike klassene.

 

 • Rallylydighet 21 og 22 september 2019 Dobbelstevne ???
  Det ble søkt om å holde Rallylydighet i 2018, men dessverre måtte vi avlyse det. Det kan vi ikke gjøre en gang til. Det vil da komme sanksjoner fra NKK.
   Styret er positive til å søke om et dobbelt Rallystevne igjen den 21 og 22 september i 2019, men bare om man er helt sikker på at stevnet gjennomføres.
  Styret har vært i kontakt med et medlem som innehar kunnskap om Rally og som er interessert i å få til et stevne, men trenger medhjelpere som kan være med og stå for arrangementet.
  Styret er helt avhengig av andre medlemmer enn de som sitter i styret til denne oppgaven. Oppfordrer de medlemmer som trener Rally om å gi styret et hint om de vil være med og stå for administrasjon og organisering av et Rallystevne. Styret stiller opp som hjelpemannskap på stevnedagene (om man har mulighet - noen jobber helg og turnus).

 Dersom det ikke er interesse for dette, kommer vi ikke til å søke om stevnet. Vi kan ikke risikere å avlyse et år til.

Ved interesse, vennligst ta kontakt med styret innen 20 oktober.

 

SAK 2 LYDIGHETSTRENINGER I LIA

Utover høsten er det lydighetstrening i Lia hver tirsdag fra klokka 18
Fra klokka 18-19 er det mulig å få hjelp fra de som trener og konkurrerer i bruks.

Bruksgruppa trener egne hunder fra klokka 19

Andre medlemmer kan også trene etter klokka 19, men det må da bli egentrening.

Fra klokka 18-19 kan man selv velge følgende alternativer
Egentrening for medlemmer er gratis
Egentrening for ikke medlemmer kr 40 pr kveld NB! Husk småpenger

Fra 18-19 tilbyr vi hjelp i følgende temaer på de første tirsdagene fremover mot et lite honorar:

 • Kontakttrening / Apportering den 25/9, 2/10 og 9/10
 • Passering/Lineføring den 16/10, 23/10 og 30/10

           

   
   

KR 20 for medlemmer

   

Kr 40 for ikke medlemmer

   
   

 

Inntekter fra disse kveldene vil bli brukt til brøyting og belysning i Lia, slik at man kan trene der utover vinteren.

Dersom det blir stor interesse for lydighetstreninger i Lia i vinter, kan det bli aktuelt å leie en varm hall noen ganger. De som da deltar må påberegne en hallavgift. Det vil bli billigere for medlemmer enn for ikke medlemmer.

 

SAK 3: KURS

 • Brukslydighet alle nivåer
  Dersom det er interesse for det vil man forsøke å få ei kurshelg med Inger og Terje Østlie.
 • Valpekurs
  Planlegges et kurs i oktober/november. Det blir antakelig en tirsdag og ei helg. Det planlegges også et valpekurs til våren.
 • Apporteringskurs/ Nybegynnerkurs i bruks
  I løpet av vinteren vil vi forsøke å holde et apporteringskurs  i forkant av et nybegynnerkurs i bruks som planlegges til våren.  Grunnen til dette er at man er avhengig av at hunden kan apportere for å gå feltsøk som er en av flere spesialøvelser i bruks.
 • Utstilling
  Det planlegges en helg eller kveld/kvelder med utstillingstrening i løpet av vinteren. Antakelig i en hall. Mer informasjon og pris kommer seinere.

 

REF: Tove