Styremøte 21 august, Øya Dyreklinikk

Tilstede:
Beate, Øyann, Kitty, Eline, Silje, Anne Britt og Tove


Styret har besluttet at alle innlegg på klubbens gruppe på Facebook, skal godkjennes av styret/administrator før de legges ut på siden. Vi ønsker en FB-side hvor vi alle har en hyggelig og respektfull måte å uttrykke oss på. Er det noe man vil ta opp med styret så skal det sendes via e-post til styret: gudbrandsdalhundeklubb@outlook.com

Treningsplassen i Lia
Alle medlemmer er velkomne til å benytte plassen. Også de dagene det er satt opp treninger i de ulike gruppene. Det er plass til alle om vi viser hensyn til hverandre og hundene. God trening for hundene også at det er flere som møter opp.
De som benytter plassen uten å være medlem oppfordres til å tegne medlemskap. Dersom det er flere fra samme familie er det mulighet for å tegne et familiemedlemskap.  Innmelding til klubben skjer via NKK, ” Bli medlem” .

Det er for øvrig halv grunnkontigent fra 1.september. Det er ikke mulig å melde seg inn mellom 31.desember k l21:00- 3 januar kl 18:00 på grunn av systemoppdateringer  Innmelding  her: https://www.dogweb.no/nkk/public/openPage/frame/innmelding/person_opplysninger.html

Aktivitetsplan GHK

Hund og Friluft
Man vil  forsøke å få til en ny aktivitetsgruppe i klubben som skal handle om hund og friluft. Man tenker at dette skal være et lavterskeltilbud hvor medlemmer møtes og går på tur, med mulighet for å få prøve ut ulike former for fysisk aktivitet med familiens hund.  Sykle med hund, teste kickbike, løpe med hund, snørekjøre, trekke slede/pulk etc.

Det vil bli en introduksjonskveld før eventuell oppstart i samarbeid med Øya Dyreklinikk. Kitty sender en forespørsel til Non-Stop for å høre når det eventuelt kan passe for de å komme  til Øya.

Introduksjonskvelden vil bli publisert på sidene til Øya Dyreklinikk og GHK på Facebook.

Kurs:

For barn og hund
Teamet skal være lek og moro med barn og hund, med Kari Mette Bergendal.
Om interessen blir stor nok vil man forsøke å videreføre tilbudet tilbarn og unge med egne treningskvelder. Aktuell dag og tid vil bli lagt ut på sidene til Øya Dyreklinikk og GHK

Hverdagslydighet
Med godkjent NKK instruktør Beate Letrud
Få mer glede av din hund i hverdagen og lær enkle øvelser som er nyttige i det daglige livet.  Kurset er en videreutvikling av øvelser fra valpekurs samt noe ekstra lærdom.

Helgekurs i løpet av november + evt 1 kveld


 Apporteringskurs
med godkjent NKK instruktør Beate Letrud
Å lære hunden apportering er både nyttig og veldig moro. Her vil man gå igjennom de momentene som er nødvendige for å lære hunden å apportere. Egner seg både til jakt/ bruks hunder, men også familiehunden.

Vil bli et helgekurs + 1 kveld i løpet av november.

Styret kommer til å søke natur og miljø om støtte til kursene.

 

Referent: ToveStyremøte Milano 29.05.2019

Tilstede: Eline, Silje, Anne Britt, Beate, Øyann og Tove

Runderingsstevne 15 og 16 juni

PM:
PM med nødvendige opplysninger og tidsskjema  sendes  deltakerne via e-post.
Øyann skriver PM og sender det ut.
Det er 8 stk som starter lørdag og 9 som starter  søndag;  4 hunder i A begge dager, og 4 i klasse C lørdag og 5 på søndag. 

Dommer: kommer fredag. Ønsker overnatting. Kubben ordner med overnatting.
Premier er i orden for begge dager. Står i Lia.

Handleliste er skrevet,  Øyann handler inn.
Kioskvarer: Det blir salg av vafler, kaffe, te og brus. Kun kontant betaling.
Vaffelrøre: Anne Britt
Dommergave, ordner Anne Britt.

ARBEIDSOPPGAVER  RUNDERINGSSTEVNE

 Rundering
 3 figuranter: Lørdag: Tove Kitty  og  Anne Britt Søndag: Tove (mangler 2 figuranter søndag)
 ansvarlig, Kjetil på lørdag. Anne Britt Søndag.

Felt
Feltansvarlig, Silje begge dager

Lydighet:

Skriver:  Silje
Skytter:  Tove, begge dager
Kommandant, Anne Britt
Sekretariat/ Kiosk : Øyann begge dager


Plenklipping:

Klubben har besluttet å kjøpt en ny  gressklipper, pris ca 25 000 kr. Da har klubben to stykker. Containeren må bygges om for å få plass til den nye klipperen.
Styret har besluttet å sette ut plenklippingen til noen som er interessert i å gjøre jobben. Et par unggutter har meldt sin interesse.


Søppeldunk

Silje har donert en søppeldunk til klubben. Denne settes opp ved bua der utstyret oppbevares. Det settes pris på at posene med hundemøkk kastes i dunken og ikke på bakken.

Ulån av utstyr:

Australske Gjeterhunder Norge har lånt agilityutstyr av klubben til sin rasespesial som de arrangerte ved Frya Leir. De har takket for lån og transport av utstyr utført av Anne Britt.  Vi takker for koselig  korrespondanse.

 

Referent : Tove

Styremøte 08.05.19 Øya Dyreklinikk

Tilstede: Silje, Øyann, Silje, Anne Britt, Beate, Kitty og Tove

Stevne 15 og 16  Rundering alle klasser.
 Dommer : WidarBratlie
 Påmeldingsfrist ikke utgårr ennå.

Det jobbes med et  foreløpig tidsskjema og oversikt over arbeidsoppgaver og fordeling av disse. Det er behov for flere medhjelpere. Om noen medlemmer ar anledning og lyst til å være med så ta kontakt med oss.

Skudd under  trening og stevner i Lia
Vi er avhengige av å kunne avfyre skudd ved stevner og under trening.
Anne Britt tar kontakt med  kommunen, teknisk etat.
Det tas kontakt med Lensmannen i Nord- Fron, etter møte med  kommunen.

Sommerleir  for barn i samarbeid med Øya Dyreklinikk 5-9 august
M
ed forbehold om nok påmeldinger
Påmedlingsfrist  innen 20 juni

Gressklipper
Øyann, undersøker angående innkjøp av ny klipper og kantklipper.

Dugnad i Lia
Tirsdag 14.05.19 fra klokka 18 og Onsdag 15.05.19 fra klokka 18

Valpekurs
Det vil bli tilbud om valpekurs  og sporkurs ( Bruksspor), nå på vår/sommer.  Instruktør Beate Letrud.

Referent : Tove

Styremøte/Telefonmøte 17.03.19

Tilstede: Kitty, Beate, Eline, Silje, Øyann, Anne Britt og Tove

1) Mail til styret fra medlem

2) Oppdatering av styremedlemmer og komiteer på hjemmesiden.

 

Referent: Tove

PROTOKOL/ REFERAT FRA ÅRSMØTE 19.02.19

Tilstede: Eline, Beate, Anne Britt, Øyann, Silje, Kitty og Tove

1 ÅPNING
Godkjenning av møtedeltakere
Godkjenning av møteinnkalling
Godkjenning av dagsorden
Godkkjenning av referent: Tove

2 Møtevalg
Valg av møteleder: Anne Britt
Protokollunderskrivere – alle på møtet

3 Referat- Årsmelding
Godkjennes med følgende tillegg under aktivitet:
Foredrag med Lena Boysen Hillestad : Hundekjøring i nordisk stil, i samarbeid med Øya Dyreklinikk.

4 Regnskap
Godkjent

5  Innkomne saker
Styret har fått tilsendt en sak, men det er ikke en sak til årsmøte, men en styresak. Innsender har fått svar fra styret.

6 Valg:
Leder: Anne Britt Aanstad, gjenvalg for 1 år
Nestleder: Beate Letrud, ikke på valg
Kasserer: Øyann Brandstad, gjenvalg for 2 år
Sekretær: Tove Lund, gjenvalg for 2 år
Styremedlem: Kitty Marie Killi Jevne, ikke på valg
Styremedlem: Silje Rindhølen, ikke på valg
Styremedlem: Eline Steine, ny valgt for 2 år

Valgkomitè:
Kjetil Bergheim, ikke på valg
Henning TEigum, valgt for 2 år

Revisor:
Benedicte Lura Hellisen, gjenvalg for 1 år

ÅRETS NYKOMMER:
Inga Marine Mortensen , 18 år  er kåret til årets nybegynner i Agility. Hun jobber godt med sine hunder, trener alsidig og flott. Har oppnådd gode løp med sine to hunder. Gratulerer, til Inga Martine J

Premie kan hentes i Lia når sesongen starter opp igjen der.

 

ÅRETS HUND AGILITY:
Taabermakkelin Qualtavaltus, eier Sølvi Blomberg
Gratulerer, til Sølvi J

Premie kan avhentes i Lia når sesongen starter opp igjen der-

 

STYREMØTE 27.11.18 Øya Dyreklinikk

TILSTEDE:

Anne Britt, Beate, Silje, Øyann, Kitty, Kjellaug ( via telefon) og Tove

Saksliste:

Forbundstinget
Årsmøte
Aktivitetsplan

FORBUNDSTINGET
Forbundstinget , avholdes  lørdag 23. februar. Påmeldingsfrist er 4 uker før møtet. Frist for forslag til endringer /saker til tinget er 31.12.18
Styret er enig om at to i fra klubben bør reise om de har mulighet.

Årsmøte Gudbrandsdal Hundeklubb
Tirsdag 19.02.19 klokka 19:00 Milano
Diverse dokumenter og saksliste blir lagt ut seinere.
Frist for innelvering av saker til årsmøtet er 4 uker før årsmøte avholdes: 19.01.19

AKTIVITETSPLAN
Man har forsøkt å dra i gang treninger i Lia i høst, men det har så langt vært liten respons til tross for at treningene har vært offentliggjort hver uke på klubbens FB side.
Man har også lagt ut en meningsmåling om hva medlemmene ønsker, men det er få medlemmer som har svart. På bakgrunn av dette vil klubben nå prøve å arrangere sosiale familiedager, med særlig fokus på barn og unge.

FAMILEDAGER, FOKUS BARN OG HUND
Vi har satt opp følgende datoer for familiedagene med forbehold om vær og føre:
Søndag 17. februar- vinteraktivitet, sted og tid kommer seinere.
Søndag 24.mars – vinteraktivitet, sted og tid kommer seinere.

 Man kan få prøve f eks snørekjøring og annen moro med egen eller lånt hund begge disse dagene.  Hva er snørekjøring, regler for å ta med hund i skiløypa, rett utstyr til rett hund etc.
Sosialt samvær med grilling, ta med drikke og pølser

Onsdag 1. mai:
Sted:  Øya Dyreklinikk
Skogsdag, hinderløpe og masse moro i skogen med hund, sosialt samvær.

18. august:
Lek i Lia
Lia, treningsbane til klubben.  Det settes opp en enkel agilitybane. Hjelp og veiledning vil bli gitt.
Sosialt samvær.

TRENINGER I LIA
Forsetter som tidligere.

VALPEKURS
Planlegges til våren

FOREDRAG:
 Øya Dyreklinikk kommer til å arrangere et par foredrag hvor klubbens medlemmer får rabatt som tidligere. Aktuelle temaer er:

Bevegelsesappartet til hund, hvordan kan man best ivareta sin firbeinte venn i forhold til trenning/ kosthold ets.
Problemløsning/ atferd hos hund
Hva er problematferd, og hva kan gjøres?

Ref: Tove

STYREMØTE 18.09.18 i LIA

Tilstede: Beate, Anne Britt, Kitty, Silje, Øyann og Tove

SAK 1 SØKNADER OM TERMINFESTEDE STEVNER 2019

Til info : Klubben er 30 år i 2019

Klubben må søke NKK om å få arrangere stevner i 2019. Fristen for både utstilling, lydighet og agility er utgått. Fristen for bruksstevner og rallylydighet er 31. oktober året før arrangementet.

 • Bruksstevne – Rundering  16 og 17 juni 2019  (Dobbelstevne)
  Styret ønsker å søke NKK om å holde et dobbelstevne i Rundering 16 og 17 juni 2019.  Man velger å utelate spor på grunn av at det krever tilgang på mange medhjelpere som kan legge spor i de ulike klassene.

 

 • Rallylydighet 21 og 22 september 2019 Dobbelstevne ???
  Det ble søkt om å holde Rallylydighet i 2018, men dessverre måtte vi avlyse det. Det kan vi ikke gjøre en gang til. Det vil da komme sanksjoner fra NKK.
   Styret er positive til å søke om et dobbelt Rallystevne igjen den 21 og 22 september i 2019, men bare om man er helt sikker på at stevnet gjennomføres.
  Styret har vært i kontakt med et medlem som innehar kunnskap om Rally og som er interessert i å få til et stevne, men trenger medhjelpere som kan være med og stå for arrangementet.
  Styret er helt avhengig av andre medlemmer enn de som sitter i styret til denne oppgaven. Oppfordrer de medlemmer som trener Rally om å gi styret et hint om de vil være med og stå for administrasjon og organisering av et Rallystevne. Styret stiller opp som hjelpemannskap på stevnedagene (om man har mulighet - noen jobber helg og turnus).

 Dersom det ikke er interesse for dette, kommer vi ikke til å søke om stevnet. Vi kan ikke risikere å avlyse et år til.

Ved interesse, vennligst ta kontakt med styret innen 20 oktober.

 

SAK 2 LYDIGHETSTRENINGER I LIA

Utover høsten er det lydighetstrening i Lia hver tirsdag fra klokka 18
Fra klokka 18-19 er det mulig å få hjelp fra de som trener og konkurrerer i bruks.

Bruksgruppa trener egne hunder fra klokka 19

Andre medlemmer kan også trene etter klokka 19, men det må da bli egentrening.

Fra klokka 18-19 kan man selv velge følgende alternativer
Egentrening for medlemmer er gratis
Egentrening for ikke medlemmer kr 40 pr kveld NB! Husk småpenger

Fra 18-19 tilbyr vi hjelp i følgende temaer på de første tirsdagene fremover mot et lite honorar:

 • Kontakttrening / Apportering den 25/9, 2/10 og 9/10
 • Passering/Lineføring den 16/10, 23/10 og 30/10

           

   
   

KR 20 for medlemmer

   

Kr 40 for ikke medlemmer

   
   

 

Inntekter fra disse kveldene vil bli brukt til brøyting og belysning i Lia, slik at man kan trene der utover vinteren.

Dersom det blir stor interesse for lydighetstreninger i Lia i vinter, kan det bli aktuelt å leie en varm hall noen ganger. De som da deltar må påberegne en hallavgift. Det vil bli billigere for medlemmer enn for ikke medlemmer.

 

SAK 3: KURS

 • Brukslydighet alle nivåer
  Dersom det er interesse for det vil man forsøke å få ei kurshelg med Inger og Terje Østlie.
 • Valpekurs
  Planlegges et kurs i oktober/november. Det blir antakelig en tirsdag og ei helg. Det planlegges også et valpekurs til våren.
 • Apporteringskurs/ Nybegynnerkurs i bruks
  I løpet av vinteren vil vi forsøke å holde et apporteringskurs  i forkant av et nybegynnerkurs i bruks som planlegges til våren.  Grunnen til dette er at man er avhengig av at hunden kan apportere for å gå feltsøk som er en av flere spesialøvelser i bruks.
 • Utstilling
  Det planlegges en helg eller kveld/kvelder med utstillingstrening i løpet av vinteren. Antakelig i en hall. Mer informasjon og pris kommer seinere.

 

REF: Tove

 

 

 

Styremøte 14.08.18 i Lia

Tilstede:
Silje, Anne Britt, Øyann, Beate og Tove

SAK 1: Bruksstevne 8 og 9 september
Pr 14/8 15 påmeldte til stevnet. Påmeldingsfristen utgår 18.08.18
Satt opp dagsplaner for gjennomføring og fordelt arbeidsoppgaver.

SAK 2: Søknadsfrister for å søke NKK om å avholde ulike stevner.

For Bruks er fristen for å søke om å arrangere brukstevne og rallylydighet er satt til 31 oktober året før stevnet.

For de andre grenene som Agility/ Lydighetog utstilling er fristen 1 februar året før stevnet/utstillingen.

Styret ønsker tilbake innspill innen 20.09.18 om det er noen som er interessert i å stå ansvarlig for planleggeing og gjennomføring av eventeult ønsket stevne i sin helhet, i klubbens regi.

Referent: Tove

Styremøte 09.05.2018 Øya Dyreklinikk

Tilstede:

Anne Britt, Øyann, Beate, Kitty, Silje og Tove

 

SAK 1: Valgkomitè, har falt ut av referatet fra årsmøtet:

Hilde- Gunn Brennhagen, ble valgt for 2 år i 2017 ( på valg i 2019)

Kjetil Bergheim, gjenvalgt for 1 år i 2018 ( på valg i 2019)

 

SAK 2: Lydighets- og rallystevne

Styret ser ingen annen utvei enn å avlyse disse terminfestede arrangementene, på grunn av endinger i styret . Agilitygruppen tok kontakt med styret fordi de ønsket tilskudd fra klubben for å kjøpe nytt agilityutstyr. Agilitygruppen fikk tilbud om å ta ansvar for disse stevnene og det ble vedtatt at overskuddet fra stevnene skulle tilfalle Agilitygruppen. Men ingen har meldt sin interesse til styret.

Konsekvensen av dette er at GHK ikke ser noen annen mulighet enn å avlyse rally/lydighet. NKK`s sanksjon for at vi avlyser terminfestede arrangemang er at vi ikke får mulighet til å stå som arrangør for noe som helst i 2019 og kanskje også 2020. Saken skal behandles i NKK`s Sportskomitè.

Styret har vært i kontakt med NKK via mail/ telefon flere ganger i forbindelse med dette. Og vil sende en ny mail til NKK for å gi tilbakemelding på lang behandlingstid og ordlyden i det NKK svarer ved vår henvendelse.

3. Taksering av utstyr

Det jobbes med å få nye og bedre forsikringsavtaler, både for eiendom og utstyr. 

4. Framtiden til klubben

Det jobbes med å få til aktiviteter som flere medlemmer kan ha lyst til å være med på. DNT er positive til et samarbeid, der man kan gå turer med de firbeinte, ha litt enkel hundetrening og sosialt samvær.

5. Arbeidsplan

Det er mye arbeid for å holde Lia i orden, både ute og inne. Derfor har styret satt opp en arbeidsplan for å fordele disse oppgavene på Bruks og Agility.

Bruksgruppa starter med:  Raking, klippe plen, rydde bort paller etc, må gjøre i løpet av uke 20

Agilitygruppa: Husvask av brakka ( ta med varm vann), tømming av utedo, tømme søppel. Må gjøres innen 24.mai, på grunn av Rallykurs den siste helga i mai.

Deretter deler vi på plenklipping annen hver gang. Når vi har slått gress må vi fylle opp igjen med bensin slik at det er klart til neste gang det skal klippes. Ved kjøp av bensin: ta bilde av kvittering og send den til kasserer på tlf: 415 05 296, må oppgi ditt kontonummer.

PLAN OVER PLENKLIPPING I LIA:

BRUKSGRUPPA: uke 20-24-28-32-36

AGILITYGRUPPA: uke 22-26-30-34

Bruksgruppa tar husvask av brakka og tømmer utedo før og etter bruksstevnet i september.

Referent: Tove

 

 

 

 

 

Årsmøte 13.02.2018 Milano, Vinstra

 

1. Åpning

Godkjenning av møtedeltakere - ok

                    av innkallinga - ok

                    av dagsorden - ok

                    av referent - ok

2. Møtevalg

Valg av møteleder: Anne Britt Aanstad

Protokoll underskrivere: Alle

3. Referat

Årsmelding - ok - vedlegg

4. Regnskap - godkjent av årsmøtet - vedlegg

5. Innkomne saker:

- Agility gruppen ønsker midler til nytt utstyr i Lia. De kan ikke arrangere kurs uten ny vippe og

tuneller. Vippen er utslitt og tunellene er for tunge. Agility gruppen kan være interresserte til å

arrangere rally lydighet stevnet i mai. Da er det mulighet til å øremerke overskuddet til utstyr.

De er også positive til å delta på dugnad 6.mai 2018.

6. Valg av styret og utvalg.

Styret i 2018 blir:

Leder: Anne Britt Aanstad (1)

Nestleder: Beate Letrud (2)

Kasserer: Øyann Brandstad (1)

Sekretær: Tove Lund (1)

Styre medlem: Kjellaug Midtlien (1)

Styre medlem: Kitty M.Killi Jevne (2)

Styre medlem: Silje Rindhølen (2)

Revisor: Benedicte Lura Helliesen

 

Ref. Anne Mjogdalen

 

 

 

                 

 

STYREMØTE 15.01.18 Øya Vinstra

Tilstede: Kitty, Silje, Anne Britt, Hilde Gunn, Beate, Marthe, Anne.

SAK 1: - Rl og Lp for 2018?? Dette avlyses fordi personer til å ta ansvar på dette er vanskelig å oppdrive.

SAK 2: - nosework kurs vinterstid

          - Rl kurs våren 2018

          - valpekurs februar 2018

          - valpekurs mai/juni

SAK 3: - terminliste settes opp og saksliste til årsmøte

Ref: Anne Mjogdalen

STYREMØTE 10.12.17 Sannø Fåvang

Tilstede Silje, Anne, Marthe, Anne Britt, Beate, Øyann.

SAK 1: - Søker etter dommere for Rl og Lp.

SAK 2: - Leie et rom på Fåvang Torget til innetrening vinterstid.

SAK 3: - Svar på henvendelse vedr.kontigent via NKK.

Innkommende saker: Marthe Granrud og Anne Mjogdalen trekker seg fra styrevervet f.o.m. årsmøtet 13.02.2018 pga. personlige årsaker.

Info vedrørende årsmøtet legges ut på FB siden og på hjemme siden.

RL og LP stevnet for 2018 blir avlyst hvis det ikke vises større interresse til å bidra.

Ref: Anne Mjogdalen

STYREMØTE 18.09.17 Aanstad Fåvang

Tilstede Øyann, Silje, Beate, Anne Britt, Anne.

SAK 1. - søknad vedrørende rally, lp og bruks. Rl og Lp søkes det om å arrangere samme helga

12-13 mai 2018. Marthe oppnevnt som kontakt person. Og avgjøre tid og sted på bruksstevne-8-9 september 2018. Spor lørdag og rundering søndag, alle klasser.

SAK 2.- evaluere NM Bruks. Sende fakturaer bl.a. Resultatet for regnskapet vil ikke komme før revisoren har godkjent det ved års møtet.

SAK 3. - svar via e-mail til agility gruppa vedrørende midler til utstyr, siden forespørsel om dette er  mottatt.

SAK 4. - fra snøen kommer er det ikke tilgjengelig treningssted innendørs dessverre.

Ref: Anne Mjogdalen

STYREMØTE 25.04.17 ØYA, VINSTRA

Tilstede: Øyann, Silje, Anne Britt, Marthe, Hilde-Gunn, Beate, Anne.

SAK 1.     RALLY STEVNE   13 - 14 MAI 2017

              -   sjekke premier

              -   innkjøp til kiosken

              -   sekreteriatet: Anne Britt og Anne

                  tid taker: Hilde-Gunn

              -   Marthe har fikset holdere til skiltene

 SAK 2.    NM i brukshund sport 10 - 12 aug. 2017

              -   åpning i Nesse skogen på Fåvang

              -   demo hund på gressbana

              -   taler må bookes

              -   kamerat aften på Fåvang Kroa

              -   bankett aften på Rudi Gård(Lex Bussen til disposisjon, 54plasser)

              -   dommere innlosjeres på Øya Gård

              -   artikkelen i Ringebu Posten er i orden

              -   alle jobber for å lykkes med flest mulig sponsorer

SAK 3.     DUGNAD 8. mai kl. 18.00 i  LIA, Hundorp

               -   raking

               -   maling

               -   rydde og vaske

               -   kaste søppel

               -   nødvendig vedlikehold

INNKOMNE SAKER:

Forespørsel vedrørende innkjøp av agility utstyr: 

-  Styret sitt ønske er en liste over det som er nødvendig og pris på dette.

 

Ref. Anne Mjogdalen

STYREMØTE 09.03.17 RINGEBU

Tilstede Øyann, Silje, Anne Britt, Marthe, Hilde-Gunn, Beate, Anne.

 

SAK 1.  RALLY STEVNE 13 - 14 mai 2017

          -  spørre dommer

          -  fordele arbeidsoppgaver = arbeidsliste

          -  sjekke premier

          -  rosetter og sløyfer bestiller Marthe

          -  elektronisk påmelding

          -  annonsere

          -  skilt-stativer må ordnes

Hoved ansvarlig: Marthe Granrud

 

SAK  2.   NM i Brukshundsport  10 - 12 august 2017

 

          -  kommet langt med arbeidslista

          -  mat&drikke

          -  T-shirt m/NM i bruks+logoer fra sponsorene

          -  artikkel i Ringebu Posten

          -  bilde til sponsorene som takk for støtten

          -  kartlegge sponsorsøknad

          -  budsjett oppsett

          - 5 dommere, velkomst gave

          -  annonsere som: kontakte Dølen, henge opp plakater, annonsere på FB,

          -  loddsalg m/fine premier 

Neste styremøte: søndag 19.03.17

Ref: Anne Mjogdalen

 

 

 

 

ÅRSMØTE 21.02.17 ØYA - VINSTRA

1.  ÅPNING

    Godkjenning av møtedeltakere  -  ok

    Godkjenning av innkallinga        -  ok

    Godkjenning av dagsorden         -  ok

    Godkjenning av referent           -  Anne Britt

 

2.  MØTEVALG

    Valg av møteleder:  Eva Staum

    Protokollunderskrivere:  alle

 

3.  REFERAT  -  ÅRSMELDING

       Godkjent av årsmøtet

 

4.  REGNSKAP

    Godkjent av årsmøtet

 

5.  INNKOMNE SAKER

    -

 

6.  VALG AV STYRET OG UTVALG

     Styret i 2017 blir:

Leder:  Anne Britt Aanstad(1år)

Nestleder:  Beate Letrud(1år)

Kasserer:  Øyann Brandstad(1år)

Sekretær:  Anne Mjogdalen(2år)

Styremedlem:  Marthe Granrud(2år)

Styremedlem:  Kitty M. Killi Jevne(1år)

Styremedlem:  Silje Rindhølen(1år)

Valgkomite:

Hilde-Gunn Brennhaugen(2år)

Kjetil Bergheim(1år)

 

Referat fra Årsmøte 16.02.2016

Årsmøte 16.02.2016 Vinstra
1. Åpning
Godkjenning av møteledere: ok
Godkjenning av innkallinga: ok
Godkjenning av dagsorden: ok
Godkjenning av referent: Anne Britt Aanstad

2. Møtevalg
Valg av møteleder: Eva Staum
Valg av tellekorps: Tove Byrløkken og Martine Stormyrengen
Valg av protokollunderskrivere: alle

3. Referat- Årsberetning
Godkjent av årsmøtet
(vedlegg)

4. Regnskap
Godkjent av årsmøtet
(vedlegg)

5. Innkomne saker
Ingen innkomne saker.

6. Valg av styret og utvalg
Styret i 2016 blir:
Leder: Eva Staum (1 år)
Nestleder: Beate Letrud (2år)
Kasserer: Øyann Brandstad (2år)
Sekretær: Anne Britt Aanstad (1 år)
Styremedlem: Kitty Marie Killi Jevne (2år)
Styremedlem: Silje Rindhølen (2år)
Styremedlem: Åse Marit Tamburstuen (1år)

Arrangementskomiteen:
Åse Marit Tamburstuen (1år)
Eva Paulsrud (1år)
Silje Rindhølen (2år)

Valgkomite:
Anne Berit Grasbakken (1år)
Kjetil Bergheim (2år)

Styremøte 06.02.14 på Otta.

Styremøte 06.02.14 på Otta Tilstede: Øyann, Randi, Åse, Eva, Beate og Anne Britt

Sak 1: Årsmøte
Dato for Årsmøte ble satt til den 28.02.14. Sted: kinan på Otta kl 19.00 Styret møter kl 18.30 for å bestemme årets hund(er)

Anne Britt sender oversikt over hvem som er på valg til valgkomiteen (Kjetil Bergheim og Anne Berit Grasbakken) og skriver innkalling som sendes til Eva,som igjen legger den ut på hjemmesiden til klubben og på klubbens Facebookside.

Eva skriver årsmelding.

Sak2: Aktiviteter framover

Bruksstevnet blir i år 30-31-august.( Lia) Utstilling m/ Lp 07.september (Flatmoen)

Hva skal vi satse på for å få opp igjen aktiviteten i klubben?
Dette ble et spørsmål som ble litt vanskelig å svare på,men vi bestemte at vi bestemmer oss til høsten om vi skal fortsette med utstillinga, eller gå over til et større agility stevne sammen med naboklubbene. Enn så lenge er utstullinga økonomisk forsvarlig,men er masse jobb som krever masse folk( noe klubben sliter litt med for tiden). Derfor blir dette vurdert til høsten. 

Vi vurderer om vi skal arrangere et bronsemerkekurs i håp om at vi får dratt med oss flere folk inn i klubben som vil «satse» litt.

For å få med flere folk på kursene klubben har må vi bli flinkere til å annonsere-feks i GD. Henge opp lapper på klinikken på Stav. Og ellers litt rundt omkring.

Beate Og Kjetil skal ha dressurkurs og sporkurs til våren.

Beate og Kitty(vetrinær på Stav) ønsker å holde kurs i fysioterapi på hund for klubben når de er ferdige med utdannelsen.Er da rettet mot de som driver aktivt,f eks jakt,bruks,ag osv.

Eva tar kontakt med Tove for å høre om det skal være nybeg.kurs i Ag i år. Og om det skal være handler trening(utstillingstrening)

Beate sjekker litt med Linn om det kan være mulig å sette opp miljøtrening en gang i mnd. Setter da opp ei liste med alle kursene så folk ser hva som skjer hele året.

Til våren skal brakka i Lia males. Dette må gjøres på dugnad før myggen kommer! Kjøpe mere hyller så vi får rydda og organisert inne i brakka. Må få på plass søkerampa. 

Ref. Anne Britt

Styremøte 20.06.2013 på Otta

 

Tilstede: Beate, Øyann,Eva,Randi ,Åse og Anne Britt 

Sak 1:  Agility stevnet på Stav

   Tre klubber bruker Nkk sitt dataprogram,mens den siste klubben bruker Agri-pro.

Styret gikk igjennom de ulike oppgavene som må gjøres til stevnet og kom fram til at Eva har så langt god kontroll.

   Beate spør Stav Ba om vi får låne  bord/stoler på stevnedagene,og om oppmerking av der campingvognene/bilene skal stå.

  Anne Britt sjekker om det er å få tak i vester med klubbens logo på som kan brukes på stevner.

 Åse sjekker hvor mange krus som er igjen i Lia og gi liste til Eva.

Annonsering av dette stevne vil bli på facebook og på hjemmesiden. Ellers står det i terminlista.

Sak 2:Utstilling på Flatmoen 8.sept

   Åse har god kontroll her. Mangler et par dommere enda.

Plassen er bekrefta tinga på. Øyann sjekker om kiosken skal ha samme opplegg som før.

Det har kommet opp forslag om at det bare er raseklubbene som kan gi ut store cert på sine utstillinger. Dette er noe Ghk bør reagere på da antall deltakere på våres utstilling og andre klubber vil gå betraktelig ned. 

Sak 3:  Bruks stevnet i september.

  Dommere og kommandør i boks.

Anne Britt kjøper to startpistoler (9mm)

Ellers er stevnet i rute.

Sak 4: Annet

 Vi må finne ut hvor mange og hvem som har nøkler til klubbhuset i Lia.

Dette vil bli lagt ut på klubbens side på facebook.

Ellers så må brakka males i sommer og det vil bli på en onsdag eller to da flere har fri den dagen. 

 

Neste styremøte: 05.08.2013 kl 19.00 på Otta(kinan)

 

Styremøte 11.04.2013

Tilstede: Anne Britt,Øyann, Randi, Eva,Åse,og Beate

Sak 1: Statutter Årets hunder, skal se på revidering av disse og om klubben ønsker å ta med flere grener.

Sak 2: Start pistolene må repareres. Øyann tar seg av saken, sjekker pris på nye kontra repreasjon på de gamle.

Sak 3: Agilitystevnet 9-11 august. Det er avgjort at klubben skal benytte dogweb. Eva og Beate drar på kurs om bruk av dogweb. Arbeidsliste er under utarbeiding. Beate sjekker ut om Linn kan være ringsekretær fredag. Eva ordner arbeidsliste, er allerede godt i gang.

Sak 4: Berit Småland ønsker å holde et rallylydighetskurs for hundeklubben. Strektning Otta- Hundorp .Ledige datoer 29-30 juni, 27-28 juli, 3-4 august eller siste helga i oktober. Randi kan ta påmeldingen.Randi tar ansvar for organiseringen i samarbeid med Berit og skriver litt om det på hjemmesiden.

Eventuelt: Leia på Flatmoen har gått opp til kr.10000,- ellers så er det andre uendret. Randi sjekker opp hva vi har betalt før.

ref.Beate

Styremøte 28.feb 2013

Styremøte 28.02.2013

oppmøtte: Randi ,Anne Britt ,Eva, Beate,Ragnhild og Åse

 

Ag-stevne: Bruker programmet til Dog-web.
Bestille vester til medhjelpere. Ivar sjekker prisen.Vi tar stilling om vi blir med å bestiller sammen med de andre senere.
Fordel hvis det står GHK på de.

 

Årets hunder: 4 stk som er godkjent. Må se på statuttene og revidere disse.

 

Betaling av medlemer: Kjetil har fått betaling for klipping av gress i Lia . Litt uenighet om dette i styret.
Kjetil blir spurt om han vil ta dette på seg i 2013 også.

 

Alle sjekker om det er flere nøkler til brakken i Lia.

 

Innkommet forslag til årsmøte:
Kommet inn forslag på å gi medhjelpere på stevner 25% avslag på kurs pr stevne.
Dette er en styresak.
Medlemer som gjør en stor/ god jobb for klubben i forb. med kurs,stevner m.m. har mulighet til å søke styret om å få dekket noe av kursavgiften.
Søknad må inneholde hva de har hjulpet til med,pris på kurs som er ønsket ,søknadssum.

Ref. Åse

 

Neste styremøte 11 april
18.30 Otta

Styremøte 1 februar 2013.

Styremøte, 1. Februar 2013.

Tilstede: Ragnhild, Åse, Anne-Britt, Beate, Eva.

Sak 1: Ag- stevne på Stav 9.-11. August 2013.
Ettersom det var vanskelig å finne klubber som var interessert i å ta over stevent for GHK, har styre besluttet at klubben gjennomfører stevnet. Randi Blomberg gjør jobben for klubben som i fjor, mot en liten komensasjon. Klubben stiller med mannskap på stevendagene, tar ansvar papirarbeidet før og etter stevnet, kjøring av utstyr og ordner bane. Klubben undersøker og bestiller hytte til hjelpemannskap for helga.

Sak 2: Innkjøp av pc til bruk ved arrangement.
Styret har besluttet å gå til innkjøp av bærbar pc med nødvendig programvare for bruk ved klubbens arrangement.

Ref. Eva

Styremøte 3/1-2013

Referat fra Styremøte 03.01.2013.

Tilstede: Anne Britt, Ragnhild, Åse, Wenche, Åse, Randi, og Beate.

Sak1.

 Agilitystevne 2013: Leier ut dagen vår og event. banen vår om noen er interessert, hvis de resterende klubbene fortsatt ønsker å avholde det store stevnet på Stav. Dette er for så vidt avklart i høst.

Agilitystevnet 2014: Skal vi gjenoppta stevnet? Siden vi mangler ildsjeler for agility  som ønsker å dra lasset ved så store stevner så var det enighet om at styret ikke kan påta seg alle oppgavene et slik stevne krever, for da blir de slik att styret som må stå for alle arrangementene og det finnes de dessverre ikke rom for.

Sak 2.

Hvilke stevner skal vi søke på i 2014? Styret har kommet frem til at vi skal søke kun på utstillingen med valpeshow på Hundorp 14 sept-2014. Vi skal bruke tiden og energien på dette stevnet og i tillegg ta med lydighet. I tillegg blir det søkt om bruksstevne, dette fordi det her finnes en «komite» som tar seg av selve planleggingen med arrangementet, og disse ønsker så langt å opprettholde denne aktiviteten i kubben.

Sak 3.

Kursavgifter: Kursavgifter på kurs med innleide instruktører må økes for å dekke mer av underskuddet. De 2 kursene som ble holdt i fjor gikk med 9725 kr i underskudd, her var kursavgiften 500 kr for medlemmer og dette er 300 kr lavere enn kurs arrangert av hundeklubben med lokale instruktører. Og innleide instruktører koster klubben langt mer enn de lokale så avgiftene må stå mer i forhold til det. Styret har kommet frem til at generelt bør slike kurs ligge på kr.1000,- for medlemmer og kr.1500,- for ikke medlemmer. Prisen må kunne justeres noe i forhold til prisen på instruktøren og antall deltakere som har anledning til å delta på kurset. Observatører kan ha en avgift på kr.200,- pr. dag eller kr. 300,- for hele helgen.

Sak 4.

Årsmøte for 2012 er satt til torsdag 28 februar kl 18.30 på Kina restauranten på Otta. Randi setter informasjonen ut på hjemmesiden i dag. Kjetil får medlemslista slik at valgkomiteen kommer i gang.

Eventuelt.

Litt forefallende ang valpeshowet 13. januar, fikk på plass siste rest der. Kjetil hente utstyr i Lia og kommer med det på lørdag til kl.19:00. Øyan møter da også sammen med Åse og Ragnhild. AB og B innom Lia og sjekker neseprøver, ingen å oppdrive, så Ragnhild får beskjed omgående.

 

 Ref. Beate

 

Styremøte 17.10.2012

Fremmøte: Ragnhild, Eva, Åse, Randi, Anne Britt, og Beate

Sak 1: Agility stevne, styre er enige om å låne bort stevne dato og navn til anna klubb for å hoppe over ett år fordi nåværende ansvarlig er veldig opptatt kommende sommer. Ragnhild snakker med Randi Blomberg om dette.

Sak 2: Bruksstevne, 21 og 22 september -13, Beate melder inn til NKK. Rundering alle klasser + D spor. Dommere som skal forespørres er: Geir Land, Tryggve Kroken, Audun G, Åge Bergmo, planen er å ha 2 dommere.

Sak 3:Container Ok. Kjetil vil sjekke prisen på nytt fordi nøkkel mangler og gangjernene er åpnet i bakkant.

Sak 4: Valpeshow 13/1 -13, Ingen dommere på plass. Annonse er på plass men dessverre med feil påmeldings avgift, Åse tror att hall leie er ok og at det er Tove som har bestilt. Skal sjekkes. Utstillinga  på Flatmoen er 8 sept. Plassbestillingen må sjekkes, raser på plass, mangler 3-4 av 7 dommere. Åse trenger hjelp til å arrangere. Eva bidrar med skrive oppdrag, AB + B snakker med Øyann ang. tlf oppdrag, samt gir beskjed om at Åse vil legge ho til  på FB. Anne Britt og Beate teller rosetter og glass. Åse må bli flinkere til å deligere arbeid ut.

Sak 5: Årets aktiviteter så langt: valpeshow i januar, agilitykurs i ridehallen i mars, valpekurs/kurs hverdagslydighet i mai, bruksstevne i juni, agility stevne i august, utstilling i sept,  valpekurs i sept, agilitykurs alle nivå i okt, valpekurs/ hverdagslydighet i november,samt brukstreninger, agilitytreninger og lydighetstreninger.

Sak 6: Hjemmesiden er godkjent, den gamle blir slettet etter hvert. Den gamle siden har nå innlagt link til ny side og styret har bestemt at den må slettes før ny faktura. Styre administrer siden etter behov.

Sak 7: Brukslydighets kurs vinteren -13.? Beate undersøker mulighetene med instruktør.

Neste møte 3. januar 2013

Ref. Beate Letrud

Styremøte 17.04.2012.

Tilstede: Anne- Britt, Beate, Randi, Eva

1)      Bruksstevne 16.-17.juni 2012: Planlegging av stevne, mannskap og dommere. Mye begynner å komme på plass, men mangler fremdeles noe mannskap og dommer. Beate jobber med saken.

2)      Kurs våren 2012:

 1. Sporkurs/ spordag:    1. mai og 6. mai.
 2. Hverdagslydighet:      23.- 24. juni.

3)      Agility- stevne 10.- 12. august 2012: Ingenting nytt å nevne siden forrige møte.

4)      Planlegging av konkurransetrening for de som ønsker det. Ingen dato satt for dette.

 

Neste styremøte: 22. mai kl. 19.00 i Lia. (Trening fra kl. 17.30)

 

 

Ref. Eva Staum