INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021

TIRSDAG 16.03.2021 klokka 19 Milano Vinstra

Saksliste

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 3 representanter til å undertegne protokoll fra møtet.
  • Behandle årsberetning
  • Godkjenning av regnskap med revisors beretning
  • Valg

Vedlegg:
Årsberetning, Regnskap med revisors beretning, Valgkomiteens innstilling

Velkommen

 

Innkalling og årsberetning for 2020

R01 Årsresultat Rapport

R02 Balanse Rapport

Valgkomiteens innstilling

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE GUDBRANDSDAL HUNDEKLUBB

TIRSDAG 19.02.19
MILANO PÅ  VINSTRA

KLOKKA 19:00

SAKSLISTE:
            1)Åpning
                        Godkjenning av møtedeltakere
                        Godkjenning av møteinnkalling
                        Godkjenning av dagsorden
                        Godkjenning av referent
            2) Møtevalg
                        Valg av møteleder
                        Protokollunderskivere
            3) Referat- Årsmelding

            4) Regnskap
            5) Innkomne saker
            6) Valg av styre og utvalg

 

VELKOMMEN

Tilbud til hundeklubbens medlemmer.