INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE GUDBRANDSDAL HUNDEKLUBB

TIRSDAG 19.02.19
MILANO PÅ  VINSTRA

KLOKKA 19:00

SAKSLISTE:
            1)Åpning
                        Godkjenning av møtedeltakere
                        Godkjenning av møteinnkalling
                        Godkjenning av dagsorden
                        Godkjenning av referent
            2) Møtevalg
                        Valg av møteleder
                        Protokollunderskivere
            3) Referat- Årsmelding

            4) Regnskap
            5) Innkomne saker
            6) Valg av styre og utvalg

 

VELKOMMEN

Tilbud til hundeklubbens medlemmer.