• Agilitytreninger

    Sommertreninger i Agility foregår på treningsbanen i Lia. Klubben har ingen tilbud til trening av agility vinterstid

  • Brukstreninger

    Treningen foregår på treningsplassen til hundeklubben i Lia, på tirsdager fra kl. 18:00 og utover i sommerhalvåret. Treningene blir som regel annonsert på facebooksiden, da noen av tirsdagene blir brukt til skogstrening ulike steder i dalen.

Veibeskrivelse til treningsplassen vår i Lia

Følg E6 til Hundorp, ta av ved Dalegudbrands Gård (før Hundorp om du kommer sørfra og etter Hundorp om du kommer nordfra), følg veien over elva, over en rett strekke, ca 1km. På høyre side vil du se et skilt med Gudbrandsdal Hundeklubb, ta av her kjør over en liten bro og da ser du plassen etterhvert.

Adressen til plassen er Liavegen 103, 2647 Sør-Fron.